AOF.no

Fellesforbundet – FTV 4

Kurs ID: 502516

Oppstart

mandag 4. desember 2023

Slutter

torsdag 7. desember 2023

Tidsrom

Kl.10:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

onsdag 20. september 2023

Timeantall

Totalt: 30

Timer med foreleser: 30

Undervisningsform

Klasserom

Trøndelag

Scandic Hell, Stjørdal

Sandfærhus 22

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurset holdes på Scandic Hell hotell, Sandfærshus 22, 7500 Stjørdal
Kursansvarlig er Børge Ånesen, tlf. 451 47 565.

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad, hotellopphold dekkes.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,30/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 168/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.

Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Lisa Killengreen, lisa.killengreen@aof.no Tlf: 90581809

Tillitsvalgte og medlemmer i Fellesforbundet i Trøndelag, Møre og Romsdal som har fullført minimum FTV 1 og FTV 2.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Få en god kunnskap om hvilken rettskilde som kan brukes og tolkning av disse. Deltagerne skal få handlingskompetanse i både kollektive og individuelle i klubben eller som tillitsvalgt. Deltagerne får med seg «verktøy» til sin egen klubb for å drive godt klubbarbeid.

Tema som blir tatt opp:

-        Rettskilder

-        Kollektiv og individuell arbeidsrett

-        Hva er et arbeidsforhold?

-        Hva er arbeidstid? (Grunnbemanningslæren)

-        Hva er yrkesskade, trakassering og likestilling?

Få en god kunnskap om hvilken rettskilde som kan brukes og tolkning av disse. Deltagerne skal få handlingskompetanse i både kollektive og individuelle i klubben eller som tillitsvalgt. Deltagerne får med seg «verktøy» til sin egen klubb for å drive godt klubbarbeid.

Tema som blir tatt opp:

-        Rettskilder

-        Kollektiv og individuell arbeidsrett

-        Hva er et arbeidsforhold?

-        Hva er arbeidstid? (Grunnbemanningslæren)

-        Hva er yrkesskade, trakassering og likestilling?

Kurset gjennomføres på dagtid med klasseromsundervisning.

Det er ingen eksamen.

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,30/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 168/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Lisa Killengreen, lisa.killengreen@aof.no

Trøndelag

Scandic Hell, Stjørdal

Sandfærhus 22

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.