AOF.no

Fellesforbundet – FTV 3

Kurs ID: 502526

Oppstart

mandag 27. november 2023

Slutter

torsdag 30. november 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

søndag 15. oktober 2023

Timeantall

Totalt: 30

Timer med foreleser: 30

Undervisningsform

Klasserom

Trøndelag

Scandic Hell, Stjørdal

Sandfærhus 22

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurset holdes på Scandic Hell hotell, Sandfærhus 22, 7500 Stjørdal.
Kursansvarlig er Roger Hoff, 930 29 979.

Tillitsvalgte.  Medlemmer kan også søke. Bør ha gjennomført FTV1 og FTV2, eller tilsvarende. Ta kontakt med din avdeling hvis spørsmål angående dette.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Deltakerne skal vite fagbevegelsens grunnleggende historie og ideologi.

Deltakerne skal vite hvordan man når ut til media og hvordan de skal reagere når media vil ha tak i dem.

Deltakerne skal kunne redegjøre for forbundets fagligpolitiske standpunkt.

Deltakerne skal gjøres kjent med begrepet «hersketeknikker» og skal få tips til hvordan de skal motvirke disse.

Deltakerne skal kunne skrive et innlegg/appell de skal kunne ta ordet i en forsamling.

Deltakerne skal vite fagbevegelsens grunnleggende historie og ideologi.

Deltakerne skal vite hvordan man når ut til media og hvordan de skal reagere når media vil ha tak i dem.

Deltakerne skal kunne redegjøre for forbundets fagligpolitiske standpunkt.

Deltakerne skal gjøres kjent med begrepet «hersketeknikker» og skal få tips til hvordan de skal motvirke disse.

Deltakerne skal kunne skrive et innlegg/appell de skal kunne ta ordet i en forsamling.

Kurset gjennomføres på dagtid med klasseromsundervisning.

Det er ingen eksamen.

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,30/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 168/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Lisa Killengreen, lisa.killengreen@aof.no

Trøndelag

Scandic Hell, Stjørdal

Sandfærhus 22

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.