AOF.no

Fellesforbundet – fellesoverenskomsten for byggfag

Kurs ID: 502505

Oppstart

mandag 16. oktober 2023

Slutter

tirsdag 17. oktober 2023

Tidsrom

Kl.08:00 - 18:00

Påmeldingsfrist

mandag 21. august 2023

Timeantall

Totalt: 15

Timer med foreleser: 15

Undervisningsform

Klasserom

Møre og Romsdal

Angvik Gamle Handelssted

Kjøpmannsgata 27, 6636 Angvik

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Spørsmål om kurset rettes til ansvarlig avdeling, Fellesforbundet avdeling 65:
telefon 480 33 155 eller e-post: cecilie.sollesvik@fellesforbundet.org

Tillitsvalgte og medlemmer som jobber innenfor Fellesoverenskomsten for Byggfag

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Dere vil få en historisk innføring i tariffavtalens- og akkordtariffens historie.

Det vil bli en gjennomgang av overenskomsten med ekstra søkelys på tariffavtalens § 2.3.

En god del av læringen gjennomføres med gruppeoppgaver og felles diskusjoner i plenum.

-

Dag 1: kl. 10.00–18.00
Dag 2: kl. 08.30–16.00

Det er ingen avsluttende eksamen eller prøve.

Kurset er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet

Tapt arbeidsfortjeneste
Søk arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 162/time skattefritt, når arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden Kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon.
Passasjertillegg er for tiden Kr 0,50/km.

Slik dokumentasjon må være innsendt til AOF innen 1 uke etter kursets slutt!

Støtte til barnepass
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF dersom du trenger søknadsskjema.

Møre og Romsdal

Angvik Gamle Handelssted

Kjøpmannsgata 27, 6636 Angvik

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.