AOF.no

Fellesforbundet Faglig tillitsvalgt modul 2 (FTV2)

Kurs ID: 502997

Oppstart

mandag 6. november 2023

Slutter

torsdag 9. november 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

torsdag 12. oktober 2023

Timeantall

Totalt: 22

Timer med foreleser: 22

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Nordland

Bodø

Sjøgata 37/39

Kontakt

Berit Ilvær

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurs for medlemmer/tillitsvalgte i Fellesforbundet Region Nord-Norge.

Kurssted: Bodø

Forbundenes medlemmer og tillitsvalgte.

Medlemmer/tillitsvalgte som har gjennomført Fellesforbundet Faglig tillitsvalgt modul 1 eller tilsvarende.

Forbundenes grunnopplæring

·         Ny i forbundet

·         Ny som tillitsvalgt

·         Forbundets historie, oppbygging og vedtekter

·         Organisasjonskunnskap

·         Lover og avtaler

·         Verving og rekruttering

·         Forhandlingsteknikk

·         Avtaleverket; hovedavtale, overenskomst og særavtaler

·         Styrearbeid

·         Møteledelse

·         Tale og presentasjonsteknikk

-

Tidsskjema:

Dag 1: fra kl. 17.00 - kl. 19.00

Dag 2 og 3: fra kl. 08.30 til kl. 18.30

Dag 4: fra kl. 08.30 - kl. 13.00

Det er ingen prøver.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,30/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 168/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Det er mulig å søke om støtte til barnepass. Skjema finner du på  www.skjema.aof.no.

Nordland

Bodø

Sjøgata 37/39

Kontakt

Berit Ilvær

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.