AOF.no

Fellesforbundet – Faglig tillitsvalgt Modul 2 (FTV 2)

Kurs ID: 500294

Oppstart

mandag 28. februar 2022

Slutter

torsdag 3. mars 2022

Påmeldingsfrist

lørdag 5. februar 2022

Timeantall

Totalt: 26

Timer med foreleser: 26

Undervisningsform

Klasserom

Nordland

Quality Hotel Ramsalt

Kontakt

Sølvi Lid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kontaktperson ved spørsmål om kurset:
Sulja Helen Selstad
sulja.helen.selstad@fellesforbundet.no
tlf: 913 27 507

Nyvalgte tillitsvalgte som har tatt Veiviseren

- Grunnleggende forhandlinger
- Protokoller
- Regnskapsforståelse

Tidsskjema:
Dag 1: Oppstart kl. 17.00
Dag 2 og 3: Oppstart kl. 08.30 og avsluttes kl. 18.00
Dag 4: Oppstart kl. 08.30 og avsluttes kl. 13.00

Ingen prøver

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 157/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Sølvi Lid, solvi.lid@aof.no, tlf 92831560

Nordland

Quality Hotel Ramsalt

Kontakt

Sølvi Lid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.