AOF.no

Fellesforbundet – Faglig tillitsvalgt Modul 1 – Lover og avtaler (FTV 1)

Kurs ID: 500668

Oppstart

mandag 26. september 2022

Slutter

torsdag 29. september 2022

Tidsrom

Kl.10:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

mandag 1. august 2022

Timeantall

Totalt: 30

Timer med foreleser: 30

Undervisningsform

Klasserom

Møre og Romsdal

MOLDE

Scandic Alexandra, Storgata 1-7

Kontakt

Sølvi Lid

Telefon

Gå til påmelding

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kontaktperson ved spørsmål om kurset:
Knut Erik Brevik
knut.erik.brevik@fellesforbundet.org
tlf: 951 04 392

Tillitsvalgte og medlemmer i Fellesforbundet i Trøndelag, Møre og Romsdal

.

Kurset tar for seg Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, rettigheter og plikter som tillitsvalgt og Fellesforbundet som organisasjon. Kurset gir innblikk i rettskilder og annen relevant kunnskap som er nyttig for deg som tillitsvalgt og i møteledelse.

Det vil bli kort info fra LO favør og ungdomsarbeidet i Fellesforbundet.

.

Tidsskjema:

Dag 1: kl. 10.00 - 17.00
Dag 2: kl. 08.30 - 17.00
Dag 3: kl. 08.30 - 17.00
Dag 4: kl. 08.30 - 15.00

Ingen prøver

Kurset er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 162/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres. 

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF dersom du trenger søknadsskjema.

Møre og Romsdal

MOLDE

Scandic Alexandra, Storgata 1-7

Kontakt

Sølvi Lid

Telefon

Gå til påmelding

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.