AOF.no

Fellesforbundet – faglig tillitsvalgt – modul 1

Kurs ID: 502499

Oppstart

mandag 25. september 2023

Slutter

torsdag 28. september 2023

Tidsrom

Kl.10:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

torsdag 3. august 2023

Timeantall

Totalt: 30

Timer med foreleser: 30

Undervisningsform

Klasserom

Møre og Romsdal

Scandic Parken Ålesund

Storgata 16

Kontakt

Sindre Nakken

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Spørsmål om kurset kan rettes til Kent Logan Jelle
kent.logan.jelle@fellesforbundet.org
tlf. 412 96 737

Tillitsvalgte og medlemmer i fellesforbundet Midt-Norge.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, Tariffavtalen, Fellesforbundet og årsmøte

-

Dag 1: kl. 10.00–17.00
Dag 2: kl. 08.30–17.00
Dag 3: kl. 08.30–17.00
Dag 4: kl. 08.30–15.00

Det arrangeres ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Kurset er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet

Tapt arbeidsfortjeneste
Søk arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 168/time skattefritt, når arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden Kr 3,30/km, eller etter offentlig kommunikasjon.
Passasjertillegg er for tiden Kr 0,50/km.

Slik dokumentasjon må være innsendt til AOF innen 1 uke etter kursets slutt!

Støtte til barnepass
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF dersom du trenger søknadsskjema.

Møre og Romsdal

Scandic Parken Ålesund

Storgata 16

Kontakt

Sindre Nakken

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.