AOF.no

Fellesforbundet Faglig Tillitsvalgt 3

Kurs ID: 500328

Oppstart

mandag 25. april 2022

Slutter

torsdag 28. april 2022

Tidsrom

Kl.17:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

mandag 28. mars 2022

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Troms og Finnmark

Clarion Hotel the Edge

Kaigata 6

Kontakt

Berit Ilvær

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurs for medlemmer/tillitsvalgte i Fellesforbundet Region Nord-Norge.

Tillitsvalgte / medlemmer i Fellesforbundet.

Tillitsvalgte/medlemmer som har gjennomført Faglig tillitsvalgt 1 og 2 eller tilsvarende.

Fagbevegelsens grunnleggende historie og ideologi. Deltakerne skal kunne skrive et innlegg/appell de skal kunne ta ordet i en forsamling, de skal lære å disponere tildelt tid på talerstol. Deltakerne skal vite hvordan man når ut til media og hvordan de skal reagere mot media. Deltakerne skal kunne redegjøre for forbundets fagligpolitiske standpunkt.

Hovedmålet for deltakerne er at de gjennom grunnopplæringen skal få kjennskap ti og få innsikt i:

 • hva det vil si å være organisert

 • hvordan forbundets lokale organisasjon fungerer og ta for seg fordeler, rettigheter og plikter man har som medlem

 • hva det innebærer å være nye tillitsvalgte i forhold til sitt verv og plass i organisasjonen

 • hvilke arbeidsredskap som finnes og  benyttes

 • hvordan en tar med seg ansvar og oppgaver som tillitsvalgte inn i lederverv i klubb, avdeling og region

 • hvordan deltakerne kan føle seg tryggere i rollen som leder

 • hvordan en forhandlingssituasjon kan foregå og hva som er viktig å vektlegge

 • forståelse for sekretærens oppgaver og ansvar

 • avdelingens arbeidsoppgaver og virke

 • overenskomsten, avtaleforhold og regulering, og hvordan denne benyttes som verktøy for å bedre lønns- og arbeidsvilkår på arbeidsplassen

 • forbundets ideologiske forankring og nødvendigheten av å ha et faglig og politisk samarbeid

 • hva som engasjerer ungdom og ideer til hvordan drive ungdomsarbeid i egen klubb, avdeling og region

 • forbundets lokale studievirksomhet og bidra i det lokale studiearbeidet

 • de viktigste sentrale bestemmelsene i Hovedavtalen slik at de har et godt grunnlag for videre forståelse for forbundets arbeid for lønns- og arbeidsvilkår

 • de forskjellige reglene og rollene i forbindelse med gjennomføringen av et møte

Tidsskjema:
Dag 1: Oppstart kl. 17.00
Dag 2 og 3: Oppstart kl. 08.30 og avsluttes kl. 18.00
Dag 4: Oppstart kl. 08.30 og avsluttes kl. 13.00

Ingen prøver

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 162/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Berit Ilvær, berit.ilver@aof.no, tlf 41763759

Troms og Finnmark

Clarion Hotel the Edge

Kaigata 6

Kontakt

Berit Ilvær

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.