AOF.no

Fellesforbundet – faglig tillitsvalgt 4 (FTV4)

Kurs ID: 502377

Oppstart

mandag 27. november 2023

Slutter

fredag 1. desember 2023

Tidsrom

Kl.10:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

fredag 27. oktober 2023

Timeantall

Totalt: 40

Timer med foreleser: 40

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

Quality Hotel Residence

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

FTV 4 – Faglig Tillitsvalgt trinn 4 

Dette er et kurs for Fellesforbundets medlemmer og tillitsvalgte.

Målgruppe for kurset er medlemmer og tillitsvalgte i klubber og avdelinger som har gjennomgått moduler av Fellesforbundets grunnopplæring og FTV I til III, (disse vil bli prioritert) eller har tilsvarende erfaring.

Man skal ha gjennomført FTV1, 2 og 3 eller inneha tilsvarende kompetanse for å søke på dette kurset.

Rettskilder til bruk i tillitsvalgtarbeid – Kollektiv/Individuell arbeidsrett – Bedriftens styringsrett – Saksbehandlingsregler – Stillingsvern – Arbeidstid – Yrkesskade – Pensjon, AFP og sluttvederlag/sliterordningen.

Etter kurset slutt skal deltakerne kjenne til og få en god kunnskap om hvilke rettskilder som kan brukes og tolkningen av disse. Lære å kunne sette opp en korrekt saksframstilling til avdelingen og forbundet. Samt gi kompetanse innenfor kollektive og individuelle saker til å handtere i klubben eller som tillitsvalgt.

Kurset gjennomføres på dagtid over flere dager med kost og losji inkludert.

Dette kurset har ingen eksamen.

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,30/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 168/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Kristján Sveinsson, kristjan.sveinsson@aof.no, tlf 97625409

Rogaland

Quality Hotel Residence

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.