AOF.no

Fellesforbundet – Faglig Tillitsvalgt 3 (FTV3), Rogaland vår

Kurs ID: 502326

Oppstart

mandag 24. april 2023

Slutter

torsdag 27. april 2023

Tidsrom

Kl.10:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

mandag 27. mars 2023

Timeantall

Totalt: 25

Timer med foreleser: 25

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

Quality Airport Hotel Sola

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

FTV 3 – Faglig Tillitsvalgt trinn 3 

Dette er et kurs for Fellesforbundets tillitsvalgte.

Målgruppe for kurset er tillitsvalgte i bedrift/klubb eller avdeling, som har gjennomgått FTV1 og 2 eller innehar tilsvarende kompetanse.

Man bør allerede ha gjennomgått FTV1 og 2 eller inneha tilsvarende kompetanse.

Den tillitsvalgte i avdelingen - Vedtekter - Talerstolen - Historie/Ideologi

Etter kurset skal deltakerne kjenne til avdelingens arbeidsoppgaver, ha kunnskap om organisatoriske, og utadvendte oppgaver i forbindelse med tillitsvalgtrollen i avdelingen.

Kurset gjennomføres på dagtid over flere dager med kost og losji inkludert.

Dette kurset har ingen eksamen.

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 162/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Kristján Sveinsson, kristjan.sveinsson@aof.no, tlf 97625409

Rogaland

Quality Airport Hotel Sola

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.