AOF.no

Fellesforbundet – Faglig tillitsvalgt 3 – FTV 3

Kurs ID: 501274

Oppstart

mandag 5. desember 2022

Slutter

torsdag 8. desember 2022

Tidsrom

Kl.09:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

mandag 10. oktober 2022

Timeantall

Totalt: 30

Timer med foreleser: 30

Undervisningsform

Klasserom

Trøndelag

Scandic Hell

Sandfærhus 22

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kurssted. Scandic Hell Hotel, Stjørdal

Kontakt med spørsmål om kurset:

Roger Hoff

roger.hoff@fellesforbundet.org

Tlf. 93029979

Tillitsvalgte. Medlemmer kan også søke. Bør ha gjennomført FTV 1 og FTV 2, eller tilsvarende. Ta kontakt med din avdeling hvis spørsmål om dette.

Bør ha gjennomført FTV 1 og FTV 2, eller tilsvarende.

Deltakerne skal vite fagbevegelsens grunnleggende historie og ideologi.

Deltakerne skal vite hvordan man når ut til media og hvordan de skal reagere når media vil ha tak i dem.

Deltakerne skal kunne redegjøre for forbundets fagligpolitiske standpunkt.

Deltakerne skal gjøres kjent med begrepet «hersketeknikker» og skal få tips til hvordan de skal motvirke disse.

Deltakerne skal kunne skrive et innlegg/appell de skal kunne ta ordet i en forsamling.

.

.

Ingen

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 162/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Skjema finner du på www.skjema.aof.no

Trøndelag

Scandic Hell

Sandfærhus 22

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.