AOF.no

Fellesforbundet – Faglig tillitsvalgt 2 – Region Vest

Kurs ID: 502537

Oppstart

fredag 3. november 2023

Slutter

mandag 6. november 2023

Tidsrom

Kl.18:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

fredag 27. oktober 2023

Timeantall

Totalt: 26

Timer med foreleser: 26

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Vestland

Scandic Flesland Airport

Lønningsvegen 9

Kontakt

Kjersti Steffensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Tillitsvalgte som har gjennomgått FTV-1 eller innehar tilsvarende kompetanse.

Forbundenes medlemmer og tillitsvalgte.

Tillitsvalgte som har gjennomgått FTV-1 eller innehar tilsvarende kompetanse.

  • Gjennomføre forhandlinger og skrive protokoller.

  • Grunnleggende forståelse av regnskapsanalyse og bedriftsregnskap.

Etter kurset skal deltakerene ha god kompetanse på å gjennmføre forhandlinger, og skrive protokoller. Deltakerene skal også ha en grunnleggende forståelse av regnskapsanalyse. 

Ingen eksamen.

Kurset er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet.

Reisekostnader:

Dekkes etter AOF`s satser, for tiden kr.3,30 pr.km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr. 0.50 pr.km

Tapt arbeidsfortjeneste:

Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dekket av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF`s satser, for tiden kr. 168,- pr. time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Parkeringsutgifter dekkes kun mot kvittering.

Vestland

Scandic Flesland Airport

Lønningsvegen 9

Kontakt

Kjersti Steffensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.