AOF.no

FF – Faglig tillitsvalgt 2 (FTV2) Rogaland høst

Kurs ID: 502356

Oppstart

mandag 25. september 2023

Slutter

torsdag 28. september 2023

Tidsrom

Kl.10:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

fredag 25. august 2023

Timeantall

Totalt: 26

Timer med foreleser: 26

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

Quality Airport Hotel Sola

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

FTV 2 – Faglig Tillitsvalgt trinn 2 

Dette er et kurs for Fellesforbundets tillitsvalgte i bedrift/klubb eller avdeling, eller de som har gjennomgått FTV1 eller innehar tilsvarende kompetanse.

Dette er et kurs for Fellesforbundets tillitsvalgte i bedrift/klubb eller avdeling, eller de som har gjennomgått FTV1 eller innehar tilsvarende kompetanse.

Man må være tillitsvalgt i bedrift/klubb eller avdeling, allerede ha gjennomgått FTV1 eller inneha tilsvarende kompetanse.

Grunnleggende forhandlinger - Protokoller - Regnskapsforståelse

Etter kurset skal deltakerne ha god kompetanse på å gjennomføre forhandlinger og skrive protokoller.
Deltakerne skal også få en grunnleggende forståelse av regnskapsanalyse og bedriftsregnskap.

Kurset gjennomføres på dagtid over flere dager med kost og losji inkludert.

Dette kurset har ingen eksamen.

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,30/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 168/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Kristján Sveinsson, kristjan.sveinsson@aof.no, tlf 97625409

Rogaland

Quality Airport Hotel Sola

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.