AOF.no

Fellesforbundet – Faglig Tillitsvalgt 2 (FTV2), Agder vår

Kurs ID: 502335

Oppstart

mandag 27. mars 2023

Slutter

torsdag 30. mars 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

onsdag 1. mars 2023

Timeantall

Totalt: 28

Timer med foreleser: 28

Undervisningsform

Klasserom

Agder

Scandic Bystranda

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

FTV 2 – Faglig Tillitsvalgt trinn 2 

Dette er et kurs for Fellesforbundets tillitsvalgte.

Målgruppe for kurset er tillitsvalgte, eller andre som har gjennomgått FTV1 eller innehar tilsvarende kompetanse.

Man må ha gjennomgått FTV1 eller inneha tilsvarende kompetanse for å delta på kurset.

Grunnleggende forhandlinger - Protokoller - Regnskapsforståelse

Etter kurset skal deltakerne ha god kompetanse på å gjennomføre forhandlinger og skrive protokoller.
Deltakerne skal også få en grunnleggende forståelse av regnskapsanalyse og bedriftsregnskap.

Kurset gjennomføres på dagtid over flere dager med kost og losji inkludert.

Dette kurset har ingen eksamen.

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 162/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Kristján Sveinsson, kristjan.sveinsson@aof.no, tlf 97625409

Agder

Scandic Bystranda

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.