AOF.no

Fellesforbundet – Faglig Tillitsvalgt 1 – Region Vest

Kurs ID: 502531

Oppstart

tirsdag 28. mars 2023

Slutter

torsdag 30. mars 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 17:00

Påmeldingsfrist

fredag 31. mars 2023

Timeantall

Totalt: 26

Timer med foreleser: 26

Undervisningsform

Klasserom

Vestland

Scandic Flesland Airport

Lønningsvegen 9

Kontakt

Kjersti Steffensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Forbundenes medlemmer og tillitsvalgte. Er du tillitsvalgt i bedriften, da kan du melde deg på dette kurset! Fin om du har tatt digitale veiviseren i forkant. 

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kurset tar for seg Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, rettigheter og plikter som tillitsvalgt og Fellesforbundet som organisasjon. Kurset gir deg innblikk i rettskilder og annen relevant kunnskap som er nyttig for deg som tillitsvalgt og innblikk i møteledelse. 

Etter kursets slutt skal deltakeren kunne bruke Hovedavtalens konfliktløsningsmodell. De skal ha en grunnleggende forståelse for de viktigste bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven.  Deltakerne skal kjenne til de viktigste bestemmelsene i egen overenskomst, og kunne avholde et møte/årsmøte på egen arbeidsplass. 

Ingen eksamen

Kursene gratis for medlemmer. 

Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgiver gis det et stipend på kr. 168,- pr. time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. Reisekostnader dekkes etter AOFs satser som er kr. 3,30-/km eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr. 0,50/km.   

Vestland

Scandic Flesland Airport

Lønningsvegen 9

Kontakt

Kjersti Steffensen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.