AOF.no

Faglig tillitsvalgt 1 – Nordland, Troms/Finnmark

Faglig tillitsvalgt modul 1 (FTV1).

Kurs for medlemmer/tillitsvalgte i Fellesforbundet Region Nord-Norge.

Kurssted: Clarion The Edge Hotel Tromsø

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Oppstart

30.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Troms

Clarion Hotel the Edge, Tromsø

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Ny tillitsvalgte, forbundenes medlemmer og tillitsvalgte, Region Nord-Norge.

Fellesforbundets medlemmer og tillitsvalgte i Region Nord-Norge.

Hovedavtalen - Overenskomsten - Arbeidsmiljøloven - Forhandlinger - Møteledelse

  • Deltakerne skal kunne bruke Hovedavtalens konfliktløsningsmodell.

  • Grunnleggende forståelse for de viktigste bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

  • Viktigste bestemmelsene i egen overenskomst.

  • Avholde et møte/årsmøte på egen arbeidsplass.

Tidsskjema:

Dag 1: fra kl. 15.00 - kl. 18.30

Dag 2 og 3: fra kl. 08.30 til kl. 18.00

Dag 4: fra kl. 08.30 - kl. 15.00

Det er ingen prøver.

Kostnad: Kurset er gratis.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,30/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 177/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Det er mulig å søke om støtte til barnepass. Skjema finner du på  www.skjema.aof.no.

Interessert i noen av disse?