AOF.no

Fellesforbundet – Faglig tillitsvalgt 1

Ansvarlig avdeling: Fellesforbundet avd. 31 Sunnmøre

Kontaktperson i Fellesforbundet:
Kent Logan Jelle
41296737
klj@fellesforbundet.org

Mandag 2/9 kl 10.00 - 17.00
Tirsdag 3/9 kl 08.30 - 17.00
Onsdag 4/9 kl 08.30 - 17.00
Torsdag 5/9 kl 08.30 - 15.00

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Oppstart

02.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Møre og Romsdal

Scandic Parken Ålesund

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Tillitsvalgte og medlemmer i Fellesforbundet Region Midt-Norge

Det er ingen krav til forkunnskaper.

  • Hovedavtalen

  • Overenskomsten

  • Arbeidsmiljøloven

  • Forhandlinger

  • Møteledelse

.

Mandag 2/9 kl 10.00 - 17.00
Tirsdag 3/9 kl 08.30 - 17.00
Onsdag 4/9 kl 08.30 - 17.00
Torsdag 5/9 kl 08.30 - 15.00

Ingen eksamen

Kurset er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet

Tapt arbeidsfortjeneste
Søk arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 177/time skattefritt, når arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden Kr 3,30/km, eller etter offentlig kommunikasjon.
Passasjertillegg er for tiden Kr 0,50/km.

Slik dokumentasjon må være innsendt til AOF innen 1 uke etter kursets slutt!

Støtte til barnepass
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF dersom du trenger søknadsskjema.

Interessert i noen av disse?