AOF.no

Fellesforbundet – Faglig tillitsvalgt 1

Kurs ID: 502471

Oppstart

mandag 20. mars 2023

Slutter

torsdag 23. mars 2023

Tidsrom

Kl.10:00 - 17:00

Påmeldingsfrist

mandag 20. februar 2023

Timeantall

Totalt: 30

Timer med foreleser: 30

Undervisningsform

Klasserom

Møre og Romsdal

MOLDE

Scandic Alexandra, Storgata 1-7

Kontakt

Sølvi Lid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Spørsmål om kurset kan rettes til ansvarlig avdeling, Fellesforbundet avdeling 65,

telefon 480 33 155, e-post: avd065@fellesforbundet.org

Tillitsvalgte og medlemmer i fellesforbundet Midt-Norge.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, Tariffavtalen, Fellesforbundet og årsmøte

-

Dag 1: Kl. 10.00 - 17-00
Dag 2: Kl. 08.30 - 17-00
Dag 3: Kl. 08.30 - 17-00
Dag 4: Kl. 08.30 - 15-00

Ingen prøver

Kurset er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet

Tapt arbeidsfortjeneste:
Søk arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 162/time skattefritt, når arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden Kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon.
Passasjertillegg er for tiden Kr 0,50/km.

Slik dokumentasjon må være innsendt til AOF innen 1 uke etter kursets slutt!

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF dersom du trenger søknadsskjema.

Møre og Romsdal

MOLDE

Scandic Alexandra, Storgata 1-7

Kontakt

Sølvi Lid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.