AOF.no

Fellesforbundet – Faglig politisk kurs

Kurs ID: 500376

Oppstart

onsdag 23. november 2022

Slutter

onsdag 23. november 2022

Tidsrom

Kl.09:30 - 15:30

Påmeldingsfrist

fredag 28. oktober 2022

Timeantall

Totalt: 6

Timer med foreleser: 6

Undervisningsform

Klasserom

Viken

DRAMMEN

Øvre Torggate 9

Kontakt

Rita Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kontaktperson ved spørsmål om kurset:
Terje Karlsen
terje.karlsen@fellesforbundet.no
tlf: 930 04 662

  • Medlemmer og tillitsvalgte berørt av og interessert i den aktuelle politiske utfordringen.


*

  • Det aktuelle politiske temaet

  • Fagbevegelsens rolle og aktivitet

Etter endt konferanse skal deltakerne:

  • ha kunnskap om den aktuelle politiske utfordringen.

  • ha kunnskap om forbundets og/eller LOs rolle og aktivitet i forbindelse med utfordringen.

  • ha motivasjon og evne til å kunne formidle konferansens hovedinnhold til egne medlemmer.

  • Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner.

  • Innledninger i plenum

  • Diskusjoner i plenum og/eller grupper

Ingen eksamen.

Reisekostnader:

Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

 Tapt arbeidsfortjeneste:

Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 157/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:

Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.

Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Rita Wetting, rita.wetting@aof.no, tlf 483 97 261.

Viken

DRAMMEN

Øvre Torggate 9

Kontakt

Rita Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.