AOF.no

Fellesforbundet: Den Regionale Ungdomskonferansen 2023

Kurs ID: 501904

Oppstart

tirsdag 17. januar 2023

Slutter

torsdag 19. januar 2023

Tidsrom

Kl.12:45 - 12:30

Påmeldingsfrist

torsdag 1. desember 2022

Timeantall

Totalt: 16

Timer med foreleser: 16

Undervisningsform

Klasserom

Kontakt

Sølvi Lid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Ungdomslederne i Nord-Norge skal i samarbeid med AOF Norge og Fellesforbundet Region Nord-Norge avholde Den Regionale Ungdomskonferansen 2023

Unge medlemmer i region Nord-Norge

-

  • Historie

  • Praktisk info om tale, forslag og debatt

  • Fagpolitikk

  • Solidaritet

  • Et seriøst arbeidsliv

  • Klima og miljø

  • Organisasjon, HMS

  • Unge og økonomi

  • Utdanning, fagopplæring, yrkesstolthet

-

Kursstart: Tirsdag 17. januar kl. 16:45. Avreise med fellestransport/buss fra Bodø kl. 12.00

Lunsj dag 1: kl.13:30
Lunsj dag 2: kl. 12:45
Lunsj avreisedag: kl. 12:30

Middag dag 1: kl. 20:00
Middag dag 2: kl. 20:00 - Festmiddag

Kursslutt: Torsdag 19. januar. Avsluttes med lunsj kl. 12:30, og fellestransport/buss til Bodø (avgang buss: kl. 13:15)

-

Kostnader:
Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad av forbundet

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be om tapt arbeidsfortjeneste hos sin arbeidsgiver. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgiver, gis det et stipend på kr 162/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres 

Reisekostnader:
Dekkes etter AOFs satser som er: kr 3/km, eller etter offentlig kommunikasjon. Passasjertillegget er for tiden kr 0,50/km

 Det er mulig å søke om stønad til barnepass. Skjema finner du på  www.skjema.aof.no.

Kontakt: solvi.lid@aof.no eller tlf. 24076070

Kontakt

Sølvi Lid

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.