AOF.no

Fellesforbundet – Dagskurs Nye Regler Innleie / Hele og Faste Stillinger

Kurs ID: 503524

Oppstart

mandag 19. juni 2023

Slutter

mandag 19. juni 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

mandag 12. juni 2023

Timeantall

Totalt: 6

Timer med foreleser: 6

Undervisningsform

Klasserom

Rogaland

Folkets Hus, Stavanger

Løkkeveien 22

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Et viktig kurs som tar for seg de nye reglene knyttet til innleie og hele, faste stillinger. Dette er modul 1. Det er ønskelig at man gjennomfører alle 3 moduler

 • Forbundets tillitsvalgte og ansatte

Teksten bør beskrive krav til forkunnskaper innen:

 • Erfaring

 • Utdannelse

 • Språknivå

 •     Endringene i den nye Arbeidsmiljøloven

 •     Tillitsvalgtes oppgaver som gjelder bemanning

 •     Maler og huskelister/gjennomgang av tillitsvalgtes verktøy

Etter endt kurs skal deltakeren:

- Sette deltagerne i stand til å jobbe med deltids og innleie problematikk og spørsmål om ansettelsesformer i egen bedrift

- Sette deltagerne inn i lov- og avtaleverk som regulerer ansettelsesformene i bedriften.

- Grunnbemanningslære

 • Gjennomføring av kurset:

  -     Kurset kjøres aktivitetsbasert hvor deltagerne, under veiledning, gjør seg kjent med stoffet og selv gjør jobben ute i bedriften

  -     En teoretisk del der deltagerne setter seg inn i lov- og avtaleverket, spesielt Hovedavtalens kapittel 9 og Arbeidsmiljølovens kapittel 14 og bruken av aktuelle bestemmelser

  -     En praktisk del der deltagerne jobber med ansettelsesformer i egen bedrift, ber om møter og kartlegger nåsituasjonen og gjennomfører drøftinger med bedriften. Denne delen følges opp av veileder eller noen fra vedkommendes avdeling

  -     En evalueringsdel der det gås igjennom hva kursdeltageren har gjort og resultatet av dette arbeidet

  - Dette er modul 1. Det er ønskelig at man gjennomfører alle 3 moduler

Dette kurset har ingen eksamen.

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,30/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 168/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Kristján Sveinsson, kristjan.sveinsson@aof.no, tlf 97625409

Rogaland

Folkets Hus, Stavanger

Løkkeveien 22

Kontakt

Kristjan Sveinsson

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.