AOF.no

Fallsikring- dokumentert sikkerhetsopplæring

Kurs ID: 502806

Oppstart

torsdag 27. april 2023

Slutter

torsdag 27. april 2023

Tidsrom

Kl.08:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

torsdag 20. april 2023

Pris

2500,-

Undervisningsform

Kombinert undervisning

Troms og Finnmark

AOFs studiesenter, Tromsø

Skippergata 41

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Et kurs hos AOF bidrar til å skape bevisste holdninger om fallsikring og ulykkesforebyggende tiltak ved arbeid i høyden. Det er derfor krav om at man ved planlegging og utførelse av arbeid i høyden alltid skal vurdere risiko slik at arbeidet kan utføres på en sikker måte.

Kurset tar for seg lover og forskrifter, risikovurdering, benytte fallsikringsutstyr riktig, beregninger, fallhøyde og fallfaktor, verneutstyr, støtte og stabilisering i arbeidssituasjon, sikring, forankring og praktisk bruk, ettersyn og oppbevaring samt redningsmetoder.

Enhver som skal arbeide i høyden f.eks på tak, stilas m.v. Kurset kan også gjennomføres på engelsk.
Opplæringen anbefales også for verneombud, ledere og andre aktuelle ressurspersoner.

Ingen krav til forkunnskaper. Språknivå: Kursdeltaker bør beherske norsk (skriftlig og muntlig) tilsvarende nivå A2.

Kurset omhandler

 • Relevant regelverk

 • Risiko, ulykker, konsekvenser og ansvar.

 • Valg, bruk og vedlikehold.

 • Egenkontroll - verneutstyr for arbeid i høyden.

 • Sikkerhet ved bruk, kontroll, vedlikehold og oppbevaring

 • Krefter ved fall, forankring, klatring og pendeleffekt

 • Vedlikehold og kontroll

Dette er en praktisk rettet opplæring med sikte på forsvarlig bruk av arbeidsutstyr og deltakerne skal etter endt kurs:

 • ha kjennskap til relevant regelverk

 • ha kunnskap om riktig og sikker bruk av fallsikringsutstyr

 • være kjent med sele, fallblokk, fangline og falldemper

 • være kjent med ulike sikringsmetoder, kollektiv, personlig, aktiv og passiv sikring

 • kunne ta vare på egen og andres sikkerhet og bidra til å legge til rette for en trygg arbeidsplass

 • kunne foreta egenkontroll av personlig fallsikringsutstyr

En del av kurset er nettbasert og gjennomføres som selvinstruerende e-læring uten lærer til stede. Det er mulig å få veiledning av AOF.
I tillegg er det samling(er) hvor lærer gjennomfører undervisning i virtuelt klasserom eller fysisk klasserom. 

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov.

Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

Teoretisk prøve etter endt kurs.

Kurset faktureres etter oppstart

Troms og Finnmark

AOFs studiesenter, Tromsø

Skippergata 41

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.