AOF.no

Faglig tillitsvalgt Modul 1 (FTV 1)

Kurs ID: 500420

Oppstart

mandag 29. august 2022

Slutter

torsdag 1. september 2022

Tidsrom

Kl.17:00 - 13:00

Påmeldingsfrist

mandag 1. august 2022

Timeantall

Totalt: 26

Timer med foreleser: 26

Undervisningsform

Klasserom

Kontakt

Sølvi Lid

Telefon

Gå til påmelding

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Kontaktperson ved spørsmål om kurset:
Sulja Helen Selstad
sulja.helen.selstad@fellesforbundet.no
tlf: 913 27 507

Nyvalgte tillitsvalgte som har tatt Veiviseren

.

- Fellesforbundet og organisasjonen

- Tillitsvalgtrollen

- Lov og avtaleverk: med hovedfokus på Hovedavtalen, Arbeidsmiljøloven og vedtekter

- Overenskomsten

.

.

Ingen prøver

Kurset er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 157/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med AOF og be om å få tilsendt søknadsskjema ved behov.

Kontakt

Sølvi Lid

Telefon

Gå til påmelding

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.