AOF.no

Faglig tillitsvalgt 4

Fellesforbundets Faglig tillitsvalgt 4

Kurset holdes på Scandic Hell Hotel

Sandfærhus 22

7502 Stjørdal

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Oppstart

09.12.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Trøndelag

Scandic Hell, Stjørdal

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Tillitsvalgte og medlemmer i Fellesforbundet i Trøndelag, Møre og Romsdal som har fullført minimum FTV 1 og FTV 2.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

 • Få en god kunnskap om hvilken rettskilde som kan brukes og tolkning av disse. Deltagerne skal få handlingskompetanse i både kollektive og individuelle i klubben eller som tillitsvalgt. Deltagerne får med seg «verktøy» til sin egen klubb for å drive godt klubbarbeid.

  Tema som blir tatt opp:

  -

  Rettskilder

  -

  Kollektiv og individuell arbeidsrett

  -

  Hva er et arbeidsforhold?

  -

  Hva er arbeidstid? (Grunnbemanningslæren)

  -

  Hva er yrkesskade, trakassering og likestilling?

Få en god kunnskap om hvilken rettskilde som kan brukes og tolkning av disse. Deltagerne skal få handlingskompetanse i både kollektive og individuelle i klubben eller som tillitsvalgt. Deltagerne får med seg «verktøy» til sin egen klubb for å drive godt klubbarbeid.

Tema som blir tatt opp:

-

Rettskilder

-

Kollektiv og individuell arbeidsrett

-

Hva er et arbeidsforhold?

-

Hva er arbeidstid? (Grunnbemanningslæren)

-

Hva er yrkesskade, trakassering og likestilling?

Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte kursdeltakers forutsetninger, og at deltakerne aktivt tar del i gjennomføringen. 

Overføringsverdien fra kurs til virkelighet økes gjennom bruk av refleksjon.  Som metode for å øke deltakerens faktiske handlingskompetanse, kan bruk av loggbok, hvor deltakeren bearbeider stoffet kontinuerlig og setter det inn i egen virkelighet, være hensiktsmessig.

Det settes fokus på å utvikle et godt læringsmiljø, som gir rom både for faglige og personlige refleksjoner.

I kurset skal deltakerne få forståelse for vedtektenes bestemmelser om medlems- og tillitsvalgtrollen, samtidig som de skal kunne måle vedtektenes bestemmelser opp mot sine egne forventninger til rollen. Det er viktig å diskutere nettopp dette for å få en bredere forståelse og innsikt om de krav som stilles til rollene når det gjelder rettigheter og plikter. Også de mer generelle forventninger til organisasjonen skal diskuteres.

Enhver faglig organisasjon er en demokratisk institusjon. For at en organisasjon skal fungere optimalt må den ha ”gode”, deltakende medlemmer. Det må fokuseres på og reflekteres over hva det innebærer å være et godt og deltakende medlem.

Det skal arbeides med problemstillinger omkring den tillitsvalgtes rettigheter og plikter, hvilke krav og forventninger medlemmene har. Hva ligger i rollen etter Hovedavtalens og vedtektenes bestemmelser? Hvilke krav og forventninger bør man ideelt kunne ha til de tillitsvalgte?

Hva er en organisasjons vedtekter? Hvorfor har vi dem? Kan de endres – og hvordan? Hvem bestemmer i en organisasjon? Disse spørsmålene skal diskuteres, problematiseres og være gjenstand for refleksjon.

Deltakerne skal ha oversikt over relevante organisasjoner i arbeidslivet, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Hvordan forholder de seg innbyrdes? Hvilke er de? Hvilken betydning har de i samfunnet? Er LO den eneste arbeidstakerorganisasjonen? Hva skiller de forskjellige arbeidstakerorganisasjonene?

Kurs som gjennomføres ved bruk av denne studieplanen kan variere i lengden alt etter som hvor omfattende temaene behandles og hvilke prioriteringer foretas. Dette innebærer at innholdet og læringsmålene i studieplanen kan deles opp over flere kortere kurs og samlinger.

Ingen eksamen.

Kurset er gratis for forbundets medlemmer.

Interessert i noen av disse?