AOF.no

Faglig tillitsvalgt 3 – Nordland, Troms/Finnmark

Kurs for medlemmer/tillitsvalgte i Fellesforbundet Region Nord-Norge.

Kurssted: Clarion The Edge Hotell, Tromsø.

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Oppstart

02.12.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Troms

Clarion Hotel the Edge, Tromsø

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Kurset er rettet mot Forbundenes medlemmer og tillitsvalgte.

Tillitsvalgte som har gjennomført FTV1 og 2 eller innehar tilsvarende kompetanse.

Fagpolitisk arbeid - Talerstolen - Historie/Ideologi

  • Fagligpolitiske arbeidet og betydning.

  • Arbeidsbevegelsens historie og samfunnet.

  • Agitasjon

  • Talestol og debattøvelser.

Tidsskjema:

Dag 1: fra kl. 15.00 - kl. 18.30

Dag 2 og 3: fra kl. 08.30 til kl. 18.30

Dag 4: fra kl. 08.30 - kl. 15.00

Det er ingen prøver.

Kostnad: Kurset er gratis.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,30/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 177/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Det er mulig å søke om støtte til barnepass. Skjema finner du på  www.skjema.aof.no.

Interessert i noen av disse?