AOF.no

Faglig tillitsvalgt 2 – Innlandet

Fellesforbundet Innlandet inviterer sine tillitsvalgte til grunnkurs:

FTV 2 - Faglig tillitsvalgt 2

5.-8.11.2024

På Scandic Hotel Hamar

kaffe og Scandic`s "Morning break" ved oppmøte kl. 09:00 Dag 1 og kl. 08:30 Dag 2-4 lunsj (alle dager) kaffe/te og vann tilgjengelig hele tida middag (dag 1 – 3)

Ved ytterligere spørsmål ta kontakt med: Kristján Sveinsson, LO Kurs & Konferanse, kristjan.sveinsson@lo.no, tlf. 97625409.

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Oppstart

05.11.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Innlandet

Scandic Hotel Hamar

Vangsvegen 121

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Kurset er rettet mot Forbundenes medlemmer og tillitsvalgte.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kjennskap til kollektiv og individuell arbeidsrett

Kjennskap til hjemmel for forhandlingsrett

Opparbeide evne til å skrive gode og presise protokoller

Økt kompetanse på feltet regnskapsforståelse og regnskapsanalyse for tillitsvalgte

Kompetanse til å planlegge og gjennomføre forhandlinger

Deltakerne skal få:

  • kjennskap til kollektiv og individuell arbeidsrett

  • kjennskap til hjemmel for forhandlingsrett

  • opparbeide evne til å skrive gode og presise protokoller

  • øke kompetansen til å planlegge og gjennomføre forhandlinger

  • sette seg inn i og forstå bedriftsregnskap

Kurset går fra 5.-8.november 2024

Alle 4 dager med Scandic`s "Morning break" ved oppmøte

Det er muligheter for overnatting for dem som ønsker det.

Det er 25 plasser på kurset, først til mølla!

Ingen eksamen

Kurset er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet

Tapt arbeidsfortjeneste
Søk arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dette dekket av arbeidsgiver kan det gis stipend etter OU Fondets satser, for tiden kr 177/time skattefritt, når arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver.

Reisekostnader
Dekkes etter OU Fondets satser, for tiden Kr 3,30/km, eller etter offentlig kommunikasjon.
Passasjertillegg er for tiden Kr 0,50/km.

Slik dokumentasjon må være innsendt til LO Kurs & Konferanse innen 1 uke etter kursets slutt!

Støtte til barnepass
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs.
Ta kontakt med oss dersom du trenger søknadsskjema.

Ved ytterligere spørsmål ta kontakt med: Kristján Sveinsson, LO Kurs & Konferanse, kristjan.sveinsson@lo.no, tlf. 97625409.

Interessert i noen av disse?