AOF.no

Faglig tillitsvalgt 2 – Buskerud, Vestfold og Telemark

FTV2 - Faglig Tillitsvalgt modul 2. Man må ha gjennomført modul 1 eller inneha tilsvarende kompetanse for å kunne søke på kurset.

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Oppstart

11.11.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Vestfold

Scandic Park Sandefjord

Strandpromenaden 9

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Kurset er rettet mot Fellesforbundets medlemmer og tillitsvalgte.

Søkere skal ha fullført FTV1 eller inneha tilsvarende kompetanse.

Grunnleggende forhandlinger - Protokoller - Regnskapsforståelse

Etter kurset skal deltakerne ha god kompetanse til å gjennomføre forhandlinger og skrive protokoller.

Deltakerne skal også få en grunnleggende forståelse av regnskapsanalyse og bedriftsregnskap.

Grunnleggende forhandlinger - Protokoller - Regnskapsforståelse

Etter kurset skal deltakerne ha god kompetanse til å gjennomføre forhandlinger og skrive protokoller.

Deltakerne skal også få en grunnleggende forståelse av regnskapsanalyse og bedriftsregnskap.

Kurset gjennomføres på dagtid over flere dager med kost og losji inkludert.

Dette kurset har ingen eksamen.

Kurset er gratis for medlemmer som får godkjent sin søknad.

Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3,30/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km

Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. De som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det få stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 177/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Interessert i noen av disse?