AOF.no

Faglig tillitsvalgt 1 – Innlandet

Fellesforbundet Innlandet inviterer sine tillitsvalgte til grunnkurs:

FTV 1 - Faglig tillitsvalgt 1

Tid: 12.-15.november 2024

Sted: Qualitu Strand Hotel, Gjøvik

Kaffe og rundstykker ved oppstart kl 09 første dag.

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Oppstart

12.11.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

Gratis*
Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Innlandet

Quality Hotel Strand Strawberry

Elvegata 3-4

shutterstock_550939054-406151-edited-Oct-20-2021-12-23-51-23-PM

Kurset er rettet mot Forbundenes medlemmer og tillitsvalgte.

Det er ingen krav til forkunnskaper.

  • Deltakerne skal gjennom kurset settes i stand til å kunne ivareta medlemmenes grunnleggende interesser på bedriften.

    Kurset vil gi god oversikt over aktuelle lov og avtale verk og hvordan bruke dette aktivt i tillitsvalgtarbeidet.

Bli kjent med Fellesforbundet, og forbundets oppbygging og oppgaver.

Bli kjent med tillitsvalgtrollen, klubbarbeid, oppgaver og verktøy

Bli kjent med Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven, se på hvordan den er oppbygd og hvordan bruke den.

Få en innføring i tariffoppgjør, forhandlinger og protokollskriving.

Kurset går over 4 dager med oppstart kl 0900 alle dager, lunsj kl 1300 og middag for dem som overnatter kl 1800

Det er 25 plasser på kurset, først til mølla!

Ingen eksamen

Kurset er gratis for medlemmer som får sin søknad godkjent av forbundet.

Reisekostnader:

Dekkes etter AOF`s satser, for tiden kr.3,30 pr.km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr. 0.50 pr.km

Tapt arbeidsfortjeneste:

Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dekket av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF`s satser, for tiden kr. 177,- pr. time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres.

Parkeringsutgifter dekkes kun mot kvittering.

Interessert i noen av disse?