AOF.no

Excel I – Kom i gang med Excel, 29.09.2022

Kurs ID: 501486

Oppstart

torsdag 29. september 2022

Slutter

torsdag 29. september 2022

Tidsrom

Kl.09:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 27. september 2022

Pris

2150,-

Timeantall

Totalt: 6

Timer med foreleser: 6

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

På dette kurset blir du godt kjent med Excel. Du lærer hvordan du kan legge inn og behandle data i lister og tabeller i et regneark. Vi ser også på hvordan du enkelt kan beregne og analysere dine data og ikke minst hvordan vi kan få ut alt på en pen utskrift.

Alle som benytter Excel.

Ingen krav til forkunnskaper.

Bli kjent med Excel

 • Skjermbildet i Excel

 • Viktige begreper

 • Innskrift og enkel redigering

 • Lagre og opprette arbeidsbøker og regneark

Redigering

 • Innskrift, sletting og redigering av data

 • Datatyper i Excel (tall, tekst, datoer, klokkeslett etc.)

 • Fyll ut data automatisk med Autofyll

 • Navigasjon og merking vha tastatur og mus

 • Flytting og kopiering vha mus og utklippstavle

 • Innsetting og sletting av celler, rader og kolonner

Beregninger

 • Lage formler

 • Lær å bruke Funksjoner – Excels innebygde formler

Gi tabellene et proft utseende

 • Tallformater

 • Tilpassing av radhøyde og kolonnebredde

 • Kantlinjer og bakgrunnsfarger

 • Hurtiganalyse for effektiv visualisering

Datalister

 • Sortere data

 • Filtrere data

Få kontroll på utskriftene

 • Papirretning og skalering

 • Marger

 • Topptekst og bunntekst

Kursdeltakeren skal bli godt kjent med Excel som verktøy.

Digitalt kurs.

Foreleser

Thor Kristiansen

Cand.Mag. og utdannet filolog fra NTNU og Høyskolekandidat i Merkantil tysk og internasjonal handel ved HiØ.

Har undervist og levert konsulenttjenester innen kontorapplikasjoner siden begynnelsen av 90-tallet, og har som freelancer vært knyttet til de mest toneangivende kompetansesentrene i landet.

Her har han jobbet som kursleder og utviklet opplæringskonsepter for bl.a. Confex, Glasspaper, DSS, Bouvet, Crayon, BaneNOR, Universitetet i Oslo, Datapower, Rikshospitalet, INN, Grafisk Interlink, Edb Fundator, IT-Akademiet.

Som konsulent har han utviklet malsett og andre løsninger (Word-/PowerPoint-maler, lønns-/pensjons- og anbudsmodeller etc.), samt vært Document Manager på prosjekter for bl.a. Steenberg og Plahte, Olimb, Agenda utredning, Telenor, Skatteetaten, OPF, Egmont og Aker RGI.

Generell tekst:

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

AOFs syn på mennesket, kunnskap og læring ligger til grunn for all pedagogisk aktivitet. Voksne er ikke passive mottakere av læring, men skal være aktive deltagere i læringsprosessen. Det må gis rom for deltakelse og muligheter for deltagernes påvirkning og selvstyring.

AOFs pedagogiske grunntanke er å legge til rette for at deltakerne inviteres til utprøving, oppdagelse og refleksjon rundt egen og andres hverdag og ståsted. Utvikling av kompetanse hos den enkelte øker når den skjer i et sosialt fellesskap. Klasser/grupper som preges av aktivt sosialt samspill og gjensidig hjelp deltagerne imellom, bidrar til økt læringsutbytte. Læring og kunnskapsutvikling skjer også i samtalen mellom veileder og deltakere.

Arbeidsmetodene som benyttes skal stimulere deltagerne til bevisstgjøring rundt egen læring, refleksjon og kritisk tenkning. AOF som opplæringsaktør må derfor ha et bevisst forhold til valg av metodiske tilnærminger, og det er stort behov for ulike handlingsstrategier i det pedagogiske arbeidet. Eksempler på forskjellige arbeidsmetoder kan være dialog, pararbeid, individuelle oppgaver, praktiske øvelser, tavleundervisning, gruppearbeid, individuelt arbeid, klassediskusjon, film, ekskursjoner, demonstrasjon i klasserom og ute eller gjesteforelesere på spesielle tema.

Ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Deltakeravgift kr 2150,-

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.