AOF.no

European Works Councils

Kurs ID: 500262

Oppstart

tirsdag 3. januar 2023

Slutter

torsdag 5. januar 2023

Tidsrom

Kl.11:00 - 15:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 1. november 2022

Timeantall

Totalt: 21

Timer med foreleser: 21

Undervisningsform

Klasserom

Viken

LILLESTRØM

Nesgata 1

Kontakt

Josephine Bakke

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Er du EWC-representant i bedriften din, har du sannsynligvis behov for å møte andre som har den samme rollen som deg for å utveksle erfaringer og utvikle din kompetanse. Og siden internasjonal kommunikasjon er hele poenget med en EWC, er det også viktig å ha en arena hvor du kan praktisere engelsk i trygge rammer. Arbeidsspråket er hovedsakelig engelsk. 

På AOF Norges EWC-kurs får du muligheten til å dekke alle disse behovene!

Et sentralt element på kurset er erfaringsutvekslingen deltakerne imellom. Alle EWC representanter er ressurspersoner som har noe å bidra med i et fellesskap som dette kurset. Det dreier seg både om kompetanse som de har tilegnet seg i rollen, og om problemstillinger og utfordringer de møter i hverdagen.

Det blir også input av eksperter både fra inn- og utlandet.

I tillegg blir det rom for engelskspråklig input etter behov.

Temaer som berøres på kurset er innenfor følgende områder:

- kulturelle, politiske og juridiske forskjeller mellom europeiske land

- direktivet og hvordan det praktiseres i de forskjellige selskapene

- globale økonomiske og politiske trender

- fagbevegelsens rolle og muligheter

- engelsk språk i tilknytning til rollen som EWC representant.


Det blir også input av eksperter både fra inn- og utlandet. 

I tillegg blir det rom for engelskspråklig input etter behov. 

Dette kurset vil ikke bli holdt digitalt dersom COVID-19 gjør det umulig å møtes. 

 • Norske representanter i Europeiske Samarbeidsutvalg

 • Deltakerne skal ha god grunnleggende engelskkunnskaper og kunne delta i samtaler om dagligdagse emner.

 • Det er ikke krav til forkunnskaper om fagbevegelsens spesifikke ordforråd eller til skriftlig formuleringsevne på engelsk.

Temaer som berøres på kurset er innenfor følgende områder:

 • Kulturelle, politiske og juridiske forskjeller mellom europeiske land

 • Direktivet og hvordan det praktiseres i de forskjellige selskapene

 • Globale økonomiske og politiske trender

 • Fagbevegelsens rolle og muligheter

 • Engelsk språk i tilknytning til rollen som EWC representant

 • Hensikten med kurset er å tilby EWC-representanter en arena hvor temaer som angår dem tas opp og diskuteres.

 • I og med at arbeidsspråket gjennom hele samlingen er engelsk, får deltakerne rikelig anledning til å praktisere og utvikle sine språklige ferdigheter og kunnskaper.

 • Et sentralt element på kurset er erfaringsutvekslingen deltakerne i mellom. Alle EWC representanter er ressurspersoner som har noe å bidra med i et fellesskap som dette kurset. Det dreier seg både om kompetanse som de har tilegnet seg i rollen, og om problemstillinger og utfordringer de møter i hverdagen.

 • Det blir også input av eksperter både fra inn- og utlandet.

 • I tillegg blir det rom for engelskspråklig input etter behov.

Ingen eksamen

AOF søker forbund.

Når søknad er godkjent dekkes alle kostnader i forbindelse med kurset. (kursavgift, opphold på hotell, reisekostnader og evt. tapt arbeidsfortjeneste). Alt etter AOFs satser.

Viken

LILLESTRØM

Nesgata 1

Kontakt

Josephine Bakke

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.