AOF.no

Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt – digitalt kurs 28. mars 2023

Kurs ID: 502112

Oppstart

tirsdag 28. mars 2023

Slutter

tirsdag 28. mars 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 12:00

Påmeldingsfrist

torsdag 23. mars 2023

Pris

1890,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Øyvind Tingstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Alle som yter tjenester innenfor det offentlige har taushetsplikt. Derfor vil en innenfor de fleste oppgaver og arbeidsområder, uavhengig av fag, rolle og funksjon, oppleve etiske dilemma og møte spørsmål om taushetsplikt.

Dette kurset vil belyse ulike etiske teorier, yrkesetiske retningslinjer og hvordan praktisk jobbe med etiske dilemma både som ansatt og tjenesteyter.

Hvordan forholde seg til formell taushetsplikt, følt taushetsplikt og ønsket taushetsplikt? Hvordan stiller dette seg opp mot opplysningsplikt? Hva er hva, og hva må vi forholde oss til å etterleve? Som ansatt og tjenesteyter kan vi mene, tro, ønske og tenke, men bestemmelser og retningslinjer setter likevel rammer for vårt handlingsrom.

Foreleser: Johan Peter Øren

Foreleser har sin grunnutdanning som sykepleier med videreutdanning innen blant annet bedriftssykepleie, markedsplanlegging, kompetansestyring, strategisk opplæringsplanlegging og kommunal ledelse. Han har i mange år drevet med lederutvikling, organisasjonsutvikling, kompetanseplanlegging, prosjektledelse, arbeidsmiljøutvikling, kursledelse og kursadministrasjon, psykososiale arbeidsmiljøundersøkelser og konflikthåndtering.

Johan Peter er en ettertraktet foreleser og noe av årsaken til det kan være at han til tross for akademisk tyngde velger en praktisk og informativ tilnærming, som appellerer hos tilhørerne.

Ansatte i offentlig sektor

Ingen krav til forkunnskaper.

 • Etikk/yrkesetikk/verdi/moral

 • Yrkesetiske retningslinjer

 • Hvilken rolle er jeg i?

 • Etisk refleksjon og taushetsplikt

 • Lojalitet

 • Taushetsplikt, aktuelle lover

 • Forvaltningsmessig eller yrkesbasert taushetsplikt

 • Utveksling av opplysninger mellom ulike etater og forvaltningsorgan

 • Meldeplikter/varsling/ytringsfrihet

 • Anonymisering

 • Taushetsplikter i forhold til kollegaer/politi/utenforstående

 • Oppheving av taushetsplikten, samtykke

 • Konsekvenser av brudd på taushetsplikten

At deltakerne skal få mer kunnskap om taushetspliktens rammer og muligheter, og at deltakerne skal bli mer bevisste i etiske refleksjoner

Digitalt kurs, 28. mars 2023 - 09:00-12:00

Ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Deltakeravgift pr deltaker - kr. 1.890,-

Avmeldingsfrist er 23.03.2023.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Øyvind Tingstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.