AOF.no

Engelsk nybegynner A1

Dette er et helt grunnleggende engelskkurs for voksne. Hovedvekten er på den muntlige siden ved språket og hvor uttale er i fokus. Det kreves ingen forkunnskaper får å starte på engelsk nybegynner trinn 1.

Kurset tar sikte på å lære deg nok til at du kan klare deg på egenhånd i et engelskspråklig land. Du lærer å snakke og forstå enkel tale, lese enkle tekster og å skrive enkel engelsk. I tillegg vil du lære en del om den engelske kulturen.

shutterstock_379183957-729936-edited-3

Oppstart

26.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

3 990,–

Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Østfold

AOFs Kompetansesenter, Fredrikstad

Stortorvet 5/7

shutterstock_379183957-729936-edited-3

Kurset er for voksne personer som ønsker å tilegne seg grunnleggende kunnskaper i engelsk.

Det stilles ingen krav til forkunnskaper.

  • lytteforståelse 

  • leseforståelse 

  • føre en samtale 

  • uttrykke seg muntlig 

  • uttrykke seg skriftlig 

Generelt
For å gjøre deltakeren fortrolig med dagligtalen blir hovedvekten av undervisningen lagt til arbeid med ord og uttrykk.

Lytteforståelse
Deltakeren vil kunne kjenne igjen vanlige ord og svær enkle uttrykk som angår seg selv, sin familie og sine nære omgivelser når folk snakker langsomt og tydelig.

Leseforståelse
Deltakeren vil kunne forstå kjente navn, ord og svært enkle setninger, for eksempel i annonser, på plakater eller i kataloger.

Føre en samtale
Deltakeren vil kunne delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren er villig til å gjenta, omformulere, snakke langsomt og hjelpe seg å formulere seg. Deltakeren vil kunne stille og svare på enkle spørsmål knyttet til umiddelbare behov eller svært kjente emner.

Uttrykke seg muntlig
Deltakeren vil kunne bruke enkle uttrykk og setninger for å beskrive hvor hen bor og mennesker hen kjenner.

Uttrykke seg skriftlig
Deltakeren vil kunne skrive et enkelt postkort, for eksempel et julekort. Hen vil kunne fylle ut skjemaer med personlige opplysninger, som navn, nasjonalitet og adresse.

Vokabular
Deltakeren vil kunne bygge og utvide vokabular, befeste vokabular og befeste strukturer.

Kurset baserer seg på samtaler i gruppa hvor vi praktiserer engelsk.

Det er ingen eksamen.

Deltakeren betaler selv for kurset.

Interessert i noen av disse?