AOF.no

Engelsk konversasjon

Dette konversasjonskurset er for deg som kan en del engelsk fra før (skoleengelsk),

og som ikke har noen problemer med å forstå “hverdagsengelsk” eller lese/forstå enkel engelsk.

shutterstock_379183957-729936-edited-3

Oppstart

10.10.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

2 900,–

Undervisningsform

Klasserom

Spørsmål før du melder deg på?

Østfold

AOFs Kompetansesenter, Sarpsborg

shutterstock_379183957-729936-edited-3

Dette kurset er for dem som ønsker å bli tryggere i å prate engelsk dagligtale, samt få øke sitt ordforråd.

Dette er et kurs for dem som kan en del engelsk fra før (skoleengelsk), og som ikke har noe problemer med å forstå "hverdagsengelsk" eller lese/forstå enkel engelsk. Kurset er et konversasjonskurs som skal hjelpe deg å bli tryggere i å prate engelsk dagligtale, samt øke ditt ordforråd. Kurset vil bli praktisk rettet. Vi blir mer og mer internasjonale i vårt samfunn, og i nesten hvilket som helst yrke vil du ofte være nødt å kommunisere på engelsk. Fagterminologi behersker vi ofte, men å få til "small-talk" med kunder kan ofte være litt vanskeligere. Kurset vil gjøre deg tryggere i denne "settingen"

De som kan en del engelsk fra før (skoleengelsk)

Dette er et kurs for dem som kan en del engelsk fra før (skoleengelsk), og som ikke har noe problemer med å forstå "hverdagsengelsk" eller lese/forstå enkel engelsk. Kurset er et konversasjonskurs som skal hjelpe deg å bli tryggere i å prate engelsk dagligtale, samt øke ditt ordforråd. Kurset vil bli praktisk rettet. Vi blir mer og mer internasjonale i vårt samfunn, og i nesten hvilket som helst yrke vil du ofte være nødt å kommunisere på engelsk. Fagterminologi behersker vi ofte, men å få til "small-talk" med kunder kan ofte være litt vanskeligere. Kurset vil gjøre deg tryggere i denne "settingen"

Kurset skal styrke din selvtillit i møte med engelsktalende

Ny kunnskap gjør deg sikrere, slik at du opptrer mer troverdig og profesjonell overfor engelsktalende kunder, samarbeidspartnere og andre du møter.

Kurset skal lære deg de riktige frasene som får dine forretningsforbindelser til å føle seg sett og ivaretatt.

På kurset så vil det bli benyttet tradisjonell tavleundervisning med lærer, samt oppgavejobbing, lytteøvinger, gruppearbeid og dialog. Det vil også bli brukt et brettspill i undervisningen.

Ingen eksamen

Deltaker betaler selv for kurset

Interessert i noen av disse?