AOF.no

Engelsk konversasjon

Kurs ID: 500246

Oppstart

tirsdag 14. mars 2023

Slutter

tirsdag 16. mai 2023

Tidsrom

Kl.18:00 - 20:30

Påmeldingsfrist

mandag 13. mars 2023

Pris

2750,-

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Viken

AOFs Kompetansesenter, Sarpsborg

Kontakt

Monika Solbakken

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette konversasjonskurset er for deg som kan en del engelsk fra før (skoleengelsk), og som ikke har noen problemer med å forstå “hverdagsengelsk” eller lese/forstå enkel engelsk. 

 

Dette kurset er for dem som ønsker å bli tryggere i å prate engelsk dagligtale, samt få øke sitt ordforråd.

Dette er et kurs for dem som kan en del engelsk fra før (skoleengelsk), og som ikke har noe problemer med å forstå "hverdagsengelsk" eller lese/forstå enkel engelsk. Kurset er et konversasjonskurs som skal hjelpe deg å bli tryggere i å prate engelsk dagligtale, samt øke ditt ordforråd. Kurset vil bli praktisk rettet. Vi blir mer og mer internasjonale i vårt samfunn, og i nesten hvilket som helst yrke vil du ofte være nødt å kommunisere på engelsk. Fagterminologi behersker vi ofte, men å få til "small-talk" med kunder kan ofte være litt vanskeligere. Kurset vil gjøre deg tryggere i denne "settingen"

De som kan en del engelsk fra før (skoleengelsk)

Dette er et kurs for dem som kan en del engelsk fra før (skoleengelsk), og som ikke har noe problemer med å forstå "hverdagsengelsk" eller lese/forstå enkel engelsk. Kurset er et konversasjonskurs som skal hjelpe deg å bli tryggere i å prate engelsk dagligtale, samt øke ditt ordforråd. Kurset vil bli praktisk rettet. Vi blir mer og mer internasjonale i vårt samfunn, og i nesten hvilket som helst yrke vil du ofte være nødt å kommunisere på engelsk. Fagterminologi behersker vi ofte, men å få til "small-talk" med kunder kan ofte være litt vanskeligere. Kurset vil gjøre deg tryggere i denne "settingen"

Kurset skal styrke din selvtillit i møte med engelsktalende

Ny kunnskap gjør deg sikrere, slik at du opptrer mer troverdig og profesjonell overfor engelsktalende kunder, samarbeidspartnere og andre du møter.

Kurset skal lære deg de riktige frasene som får dine forretningsforbindelser til å føle seg sett og ivaretatt.

På kurset så vil det bli benyttet tradisjonell tavleundervisning med lærer, samt oppgavejobbing, lytteøvinger, gruppearbeid og dialog. Det vil også bli brukt et brettspill i undervisningen.

Ingen eksamen

Deltakerne betaler kurset selv

Viken

AOFs Kompetansesenter, Sarpsborg

Kontakt

Monika Solbakken

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.