AOF.no

Engelsk for luftfarten – Live nettbasert – dagtid

Kurs ID: 502378

Oppstart

mandag 20. mars 2023

Slutter

mandag 26. juni 2023

Tidsrom

Kl.10:00 - 14:00

Påmeldingsfrist

mandag 20. mars 2023

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Sharon Klovning

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Engelsk fagspråk for luftfart er laget for å forberede deg på de språkkunnskaper som er nødvendige for å utføre arbeidsoppgaver hvor arbeidsspråk er engelsk.

Alle ansatte tilknyttet innen luftfart uavhengig av utdanningsbakgrunn.

  • Norsk språkferdigheter på nivå A2/B1

  • Anbefales at du har en grunnleggende forståelse av engelskspråket og selv snakker engelsk på et begynnernivå

  • Relevante ord og faguttrykk brukt i luftfarten

  • Kommunikasjonstrening gjennom praksisnære arbeidssituasjoner i bransjen

  • bruke egnede strategier i språklæring og kommunikasjon

  • bruke mønstre for uttale i kommunikasjon

  • lytte til, forstå og bruke fagterminologi muntlig i arbeidssituasjoner

  • uttrykke seg nyansert og presist med flyt og sammenheng, idiomatiske uttrykk og varierte setningsstrukturer tilpasset formål, mottaker og situasjon

  • lese og sammenfatte faglig innhold fra engelskspråklig dokumentasjon

Opplæringen vil skje via nettundervisning som er integrert i vår digitale læringsplattform. Her vil du også finne undervisningsmateriell og kunne kommunisere med lærer. 

Undervisningen består av gjennomgang av digitalt fagstoff. Det vil også bli individuelt arbeid med konkrete oppgaver basert på den enkeltes deltakers bedrift, samt gruppearbeid og presentasjoner for klassen med tilbakemelding og tips.

Det er ingen eksamen, men det blir utstedt et kursbevis til de med minimum 75% fremmøte.

Kurset er finansiert gjennom midler i bransjeprogrammet for luftfart.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Sharon Klovning

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.