AOF.no

Kompetanseløft i luftfart – Muntlig engelsk HMS – bransjeprogram

Kurs ID: 501836

Oppstart

mandag 17. april 2023

Slutter

torsdag 27. april 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

mandag 10. april 2023

Timeantall

Totalt: 16

Timer med foreleser: 16

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette kurset er for deg som jobber i luftfarten, og er daglig i kontakt med kollegaer og kunder. Kurset tar for seg muntlig engelsk bruk av HMS uttrykk fra flere deler av luftfarten. Kurset passer for alle ansatte i luftfarten, og er på fire kvelder. To mandager og to torsdager kl 17-21, over to uker.

Kursene i kompetanseløft for luftfarten er gratis, og kan gjennomføres utenfor arbeidstid. Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier.

NHO Luftfart, LO Luftfart, Parat, Delta, Spekter, LO og NHO jobber sammen med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse for å sette i gang korte og relevante opplæringstilbud rettet mot den norske luftfarten.

Opptakskrav Laget for ansatte i luftfarten. Permitterte og arbeidsledige kan også søke. 

Alle ansatte tilknyttet yrker innen luftfart, uavhengig av utdanningsbakgrunn.

Ingen forkunnskaper til dette kurset, men man må ha tilknytning til luftfarten.

  • Relevante ord og uttrykk

  • Dialog for bransjen på HMS

  • bruke mønstre for uttale i kommunikasjon

  • lytte til, forstå og bruke fagterminologi muntlig i arbeidssituasjoner

  • uttrykke seg nyansert og presist med flyt og sammenheng, idiomatiske uttrykk og varierte setningsstrukturer tilpasset formål, mottaker og situasjon

Opplæringen vil skje via nettundervisning som er integrert i vår digitale læringsplattform. Her vil du også finne undervisningsmateriell og kunne kommunisere med lærer. 

Undervisningen består av gjennomgang av digitalt fagstoff.

Det er ingen eksamen på dette kurset.

Kurset er gratis i kompetanseløft for luftfart. Du må ha tilknytning til luftfart for å søke.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Kjersti Wetting

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.