AOF.no

Engelsk enkel dagligtale

Kurs ID: 502373

Oppstart

onsdag 15. mars 2023

Slutter

onsdag 10. mai 2023

Tidsrom

Kl.18:30 - 21:00

Påmeldingsfrist

onsdag 15. mars 2023

Pris

2750,-

Timeantall

Totalt: 20

Timer med foreleser: 20

Undervisningsform

Klasserom

Viken

AOFs Kompetansesenter, Moss

Varnaveien 7

Kontakt

Monika Solbakken

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette er et kurs for deg som kan snakke litt engelsk, kan forstå noe men mangler grunnleggende grammatikk, uttale og ordforråd.

For deg som kan forstå og snakke noe engelsk men trenger å trene på enkel konversasjon, uttale og grunnleggende grammatikk. 

Du forstår noe engelsk, kan prate litt og har kjennskap til grunnleggende grammatikk.

Deltakeren har fått kompetanse i følgene på engelsk: 

Lytteforståelse 
Leseforståelse 
Føre en samtale 
Uttrykke seg muntlig 
Uttrykke seg skriftlig 

Generelt:
For å gjøre deltakeren fortrolig med dagligtalen blir hovedvekten av undervisningen lagt til arbeid med ord og uttrykk.

Lytteforståelse:
Deltakeren vil kunne kjenne igjen vanlige ord og svær enkle uttrykk som angår seg selv, sin familie og sine nære omgivelser når folk snakker langsomt og tydelig.

Leseforståelse:
Deltakeren vil kunne forstå kjente navn, ord og svært enkle setninger, for eksempel i annonser, på plakater eller i kataloger.

Føre en samtale:
Deltakeren vil kunne delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren er villig til å gjenta, omformulere, snakke langsomt og hjelpe seg å formulere seg. Deltakeren vil kunne stille og svare på enkle spørsmål knyttet til umiddelbare behov eller svært kjente emner.

Uttrykke seg muntlig:
Deltakeren vil kunne bruke enkle uttrykk og setninger for å beskrive hvor hun/han bor og mennesker hun/han kjenner.

Uttrykke seg skriftlig:
Deltakeren vil kunne skrive et enkelt postkort, for eksempel et julekort. Han/hun vil kunne fylle ut skjemaer med personlige opplysninger, som navn, nasjonalitet og adresse.

Vokabular:
Deltakeren vil kunne bygge og utvide vokabular, befeste vokabular og befeste strukturer.

Kurset baserer seg på samtaler i gruppa hvor vi praktiserer engelsk 

Ingen eksamen

Deltakeren betaler kurset selv

Viken

AOFs Kompetansesenter, Moss

Varnaveien 7

Kontakt

Monika Solbakken

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.