AOF.no

Dokumentert sikkerhetsopplæring på arbeidsutstyr – verktøy og småmaskiner

Kurs ID: 501860

Oppstart

fredag 11. november 2022

Slutter

fredag 11. november 2022

Tidsrom

Kl.08:30 - 16:30

Påmeldingsfrist

fredag 4. november 2022

Pris

2450,-

Undervisningsform

Klasserom

Vestfold og Telemark

SKIEN

Bølevegen 152

Kontakt

Monica Hegglid Berthelsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Opplæringen skal bidra til å gjøre deltakeren i stand til å kunne bruke arbeidsutstyret på en forsvarlig måte. Målgruppen for opplæringstiltaket er enhver som skal kunne være bruker av arbeidsutstyr i henhold til forskrift om arbeidsutstyr (bestillingsnummer 555) §§ 47 og 48.

Alt arbeidsutstyr som kan anses særlig farlig, eller som krever særlig forsiktighet ved bruk, er underlagt krav om dokumentert sikkerhetsopplæring. Dette omfatter håndverktøy og småmaskiner som eksempelvis vinkelsliper, spikerpistol, kappsag, vinkelsliper, kjedesag, boltepistol, kombihammer, kappsag og kløyvsag.

Målgruppen for opplæringstiltaket er enhver som skal kunne være bruker av arbeidsutstyr i henhold til forskrift om arbeidsutstyr (bestillingsnummer 555) §§ 47 og 48.

Ingen krav til forkunnskaper. Språknivå: Kursdeltaker bør beherske norsk (skriftlig og muntlig) tilsvarende nivå A2.

Leksjon 1: Innledning
Dokumentert sikkerhetsopplæring. Krav i lov og forskrift. Ord og uttrykk.
Varighet: 1 time

Leksjon 2: Risiko, ansvar konsekvenser
Risiko, ulykker, konsekvenser og ansvar.
Varighet 1 time

Leksjon 3: Grunnleggende sikkerhet
Enkel risikovurdering, SJA, verneutstyr m.v.
Varighet: 1,5 time

Leksjon 4: Hovedgrupper
Sliperverktøy
Kutteverktøy
Pistoler (bolte- og spikerpistol)
Freseutstyr
Kombihammer
Høytrykk
Varighet: 2-3 timer

Leksjon 5: Spesialverktøy
Litt om spesialverktøy
Varighet: 0,5 time

Leksjon 6: Litt om typeopplæring
Hvorfor typeopplæring?
Varighet: 0,5 time

Leksjon 7: Test/prøve
Skriftlig ev. muntlig avsluttende prøve  
Varighet: 0,5 time

Hovedmål
Opplæringen skal bidra til å gjøre deltakeren i stand til å kunne bruke arbeidsutstyret på en forsvarlig måte.
 

Læringsmål
Dette er en praktisk rettet opplæring med sikte på forsvarlig bruk av arbeidsutstyr og deltakerne skal etter endt kurs:       

  • ha kjennskap til aktuelle lover og forskrifter

  • kunne grunnleggende risikovurdering og SJA

  • kjenne til ulike hovedtyper av småmaskiner og verktøy

  • ha kjennskap til aktuelt verneutstyr og verneinnretninger

  • ha kunnskap om vedlikehold og kontroll av utstyr

  • kunne bruke arbeidsutstyr på en forsvarlig måte.

Opplæringen gjennomføres i vanlig klasserom med lærer. Veksling mellom innledninger, veiledning, individuelle oppgaver, gruppeoppgaver og praktisk prøving. Som støtte benyttes de hjelpemidler som kursleder/veileder vurderer som hensiktsmessig, som eksempelvis filmsnutter, illustrasjoner, flipover, tavle, modeller mv.

Det vil være en praktisk gjennomgang etter gjennomgått kurs på det enkelte verktøy.

Kurset dekkes ikke av Lånekassen.

Vestfold og Telemark

SKIEN

Bølevegen 152

Kontakt

Monica Hegglid Berthelsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.