AOF.no

Dispensasjonsbestemmelsene i Plan- og bygningsloven kapittel 19

Kurs-id: 505046

Oppstart

torsdag 4. april 2024

Slutter

torsdag 4. april 2024

Tidsrom

Kl. 09.00–12.00

Påmeldingsfrist

mandag 1. april 2024

Pris

1 890,–

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Digital undervisning

Digital undervisning

Kontakt

Ingunn Nordal Sørum

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

– Rettslig og praktisk tilnærming 

Kurset gir en innføring i reglene om dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Målet med kurset er å synliggjøre bestemmelsens innhold og oppbygging som verktøy i byggesak. 


Kurset passer for alle som arbeider med byggesak etter plan- og bygningsloven,  saksbehandlere, jurister, ledere og advokater. Kurset egner seg også for folkevalgte.

Ingen krav til forkunnskaper


Kurset gjennomføres digitalt, men med god mulighet for dialog og for å stille spørsmål underveis. Det vil bli fokusert på følgende temaer:

  • Overordnet gjennomgang av kapittel 19 – innhold og oppbygging

  • Søknad om dispensasjon – hva må med

  • Dispensasjon fra lov

  • Dispensasjon fra plan

  • Dispensasjon fra strandsonen

  • Erfaringer med bestemmelsen

  • Spørsmålsgjennomgang og oppsummering

Foreleser oppfordrer deltakerne til å sende inn aktuelle spørsmål og problemstillinger på forhånd, slik at disse eventuelt kan drøftes i plenum. Send e-post.

Foreleser Erik Greipsland

Erik Greipsland er assosisert partner i Ræder Bing advokatfirma AS i Oslo. Han har inngående kompetanse på plan- og bygningsrett fra kommunal og privat sektor og da særlig innen problemstillinger knyttet til byggesaksbehandling og reguleringsprosesser. Han har fortløpende holdt foredrag innen plan- og bygningsrettslige problemstillinger og skrevet masteravhandling om temaet negative servitutter og reguleringsplaner. Greipsland har også skrevet masteroppgave om veiopparbeidelse etter plan- og bygningsloven § 18-1 ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
Etter mange års erfaring innen kommunal forvaltning, har Erik betydelig kunnskap om planhierarkiet og plan- og byggesaksprosesser opp mot politisk ledelse og administrasjon. Greipsland er fast samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund og sensor i faget eiendomsutvikling på handelshøyskolen BI.


Kurset gir en innføring i reglene om dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Målet med kurset er å synliggjøre bestemmelsens innhold og oppbygging som verktøy i byggesak. 


Kurset gjennomføres digitalt på Teams, uten opptak. I forkant av kurset vil du motta en invitasjon til Teamsmøte, vedlagt kursholderens presentasjon som gjennomgås.

Foreleser oppfordrer deltakerne til å sende inn aktuelle spørsmål og problemstillinger på forhånd, slik at disse eventuelt kan drøftes i plenum. Send e-post.

Det arrangeres ingen eksamen på dette kurset.

Kurset finansieres privat, eller via arbeidsgiver.

Digital undervisning

Kontakt

Ingunn Nordal Sørum

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.