AOF.no

Dispensasjonsbestemmelsene i Plan- og bygningsloven kapittel 19

Kurs ID: 502826

Oppstart

onsdag 14. juni 2023

Slutter

onsdag 14. juni 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 12:00

Påmeldingsfrist

mandag 12. juni 2023

Pris

1790,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

– Rettslig og praktisk tilnærming 

Kurset gir en innføring i reglene om dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Målet med kurset er å synliggjøre bestemmelsens innhold og oppbygging som verktøy i byggesak. 

Foreleser Erik Greipsland

Erik Greipsland jobber som senioradvokat i advokatfirmaet Bing Hodneland i Oslo. Han har inngående kompetanse med plan- og bygningsrett fra kommunal og privat sektor og da særlig innen problemstillinger knyttet til byggesaksbehandling og reguleringsprosesser. Han har fortløpende holdt foredrag innen plan- og bygningsrettslige problemstillinger og skrevet masteravhandling om temaet negative servitutter og reguleringsplaner. Greipsland har også skrevet masteroppgave om veiopparbeidelse etter plan- og bygningsloven § 18-1 ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.
Etter mange års erfaring innen kommunal forvaltning, har Erik betydelig kunnskap om planhierarkiet og plan- og byggesaksprosesser opp mot politisk ledelse og administrasjon. Greipsland er fast samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund og sensor i faget eiendomsutvikling på handelshøyskolen BI.

Kurset passer for alle som arbeider med byggesak etter plan- og bygningsloven,  saksbehandlere, jurister, ledere og advokater. Kurset egner seg også for folkevalgte.

Ingen krav til forkunnskaper

Kurset gjennomføres digitalt, men med god mulighet for dialog og for å stille spørsmål underveis. Det vil bli fokusert på følgende temaer:

  • Overordnet gjennomgang av kapittel 19 – innhold og oppbygging

  • Søknad om dispensasjon – hva må med

  • Dispensasjon fra lov

  • Dispensasjon fra plan

  • Dispensasjon fra strandsonen

  • Erfaringer med bestemmelsen

  • Spørsmålsgjennomgang og oppsummering

Foreleser oppfordrer deltakerne til å sende inn aktuelle spørsmål og problemstillinger på forhånd, slik at disse eventuelt kan drøftes i plenum. Send e-post.

Kurset gir en innføring i reglene om dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Målet med kurset er å synliggjøre bestemmelsens innhold og oppbygging som verktøy i byggesak. 

Kurset gjennomføres digitalt på Teams, uten opptak. I forkant av kurset vil du motta en invitasjon til Teamsmøte, vedlagt kursholderens presentasjon som gjennomgås.

Foreleser oppfordrer deltakerne til å sende inn aktuelle spørsmål og problemstillinger på forhånd, slik at disse eventuelt kan drøftes i plenum. Send e-post.

-

-

Oslo

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.