AOF.no

Digital kompetanse for luftfarten – Live nettbasert – Dag – 2023

Kurs ID: 502381

Oppstart

tirsdag 12. september 2023

Slutter

tirsdag 17. oktober 2023

Tidsrom

Kl.10:00 - 14:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 12. september 2023

Timeantall

Totalt: 30

Timer med foreleser: 30

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Sharon Klovning

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Jobber du som medarbeider innen luftfart og ønsker å heve din digitale kompetanse innen faget? Da anbefaler vi at du melder deg på dette kurset!  

Grunnleggende digital kompetanse tilpasset luftfartsnæringen.

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for deg som jobber innenfor luftfartsnæringen. Det gjelder også for deg som jobber eller er helt / delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding mottar du en spørreundersøkelse om bransjetilhørighet og arbeidsmarkedsstatus, som du må svare på innen en gitt frist.

Opplæringen foregår en dag i uken. Ukedag og tidspunkt for undervisning kommer vi tilbake til når kurset starter.

Alle ansatte tilknyttet yrker innen luftfart uavhengig av utdanningsbakgrunn.

Vi anbefaler at deltakerne som velger dette kurset har minimum A1-nivå og har minst 2 års relevant arbeidserfaring fra virksomheten.

  • Grunnleggende digitale ferdigheter som innhenting, håndtering, produsering, videreformidle og lagre informasjon

  • Bruk av Microsoft Teams, Outlook og Internett

  • Office-pakken fra Microsoft, MS Word, PowerPoint og Excel

Læringsmål for kurset innbefatter:

  • Grunnleggende digitale ferdigheter

  • Bruk av Microsoft Teams, Outlook og Internett

  • Office-pakken fra Microsoft, MS Word, PowerPoint og Excel

Opplæringen vil skje via videoundervisningsprogrammet BBB/Teams som er integrert i vår digitale læringsplattform Acampus. Her vil du også finne undervisningsmateriell og kunne kommunisere med lærer. 

Undervisningen består av gjennomgang av digitalt fagstoff. Det vil også bli individuelt arbeid med konkrete oppgaver basert på den enkeltes deltakers bedrift, samt gruppearbeid og presentasjoner for klassen med tilbakemelding og tips.

Det er ingen eksamen, men det blir utstedt kursbevis til de med minimum 75% fremmøte.

Kurset er gratis.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Sharon Klovning

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.