AOF.no

Den Europeiske Utfordring 2023

Kurs ID: 501444

Oppstart

torsdag 14. september 2023

Slutter

fredag 22. september 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 16:00

Påmeldingsfrist

søndag 23. april 2023

Timeantall

Totalt: 50

Timer med foreleser: 50

Undervisningsform

Klasserom

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Tor-Espen Stenerud

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Den europeiske union (EU) og Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) har stor påvirkning på Norge som nasjon, og norske arbeidsplasser.  Uansett i hvilken sektor man jobber, vil beslutninger som fattes i møtene mellom EU og Norge, ha virkninger for hverdagen for norske arbeidstakere.

Dette kurset er ment å gi kunnskaper om utviklingen av sosiale, politiske, økonomiske, arbeidsrettslige og kulturelle forhold i Europa, slik at tillitsvalgte skal ha bedre forutsetninger for å kunne skjøtte sine oppgaver på en best mulig måte.

Kurset bygges rundt fire innfallsvinkler:

 1. Historisk/ideologisk perspektiv

 2. Markedsperspektiv

 3. Politisk/administrativt perspektiv

 4. EU-/EØS-rett

Det historiske perspektiv

 • Fra Martin Luther til Maastricht

Markedsperspektiv

 • EFTA – EU – EØS

 • De fire friheter

 • Europeisk fagbevegelse

Politisk/administrativt perspektiv

 • Norges påvirkningsmuligheter i Europa

 • Norsk politikk i europeisk kontekst

 • Forholdet mellom europeisk integrasjon og nasjonal administrativ tilpasning i et EØS-tilknyttet land

EU-/EØS-rett

 • Fra EU-direktiv til norsk lov – hvorfor og hvordan?

 • EFTA- og EU-domstolen

Deltakerne får kursbevis etter å ha gjennomført kurset. Kursbeviset inneholder en detaljert beskrivelse av de emner kurset bygger på.

 • Medlemmer og tillitsvalgte med interesse for internasjonale problemstillinger.

 • Ingen spesielle, men det er en fordel om forbundenes grunnskolering er gjennomført.

Kurset bygges rundt fire innfallsvinkler:

 1. Historisk/ideologisk perspektiv

 2. Markedsperspektiv

 3. Politisk perspektiv

 4. EU-/EØS-rett

Det historiske perspektiv

 • Fra Martin Luther til ”Spinning Jenny”

 • Fra Bastillen til Versailles

 • Fra krig til krig

 • Fra Marshall til Maastricht

Markedsperspektiv

 • EFTA – EU – EØS

 • De fire friheter

 • Europeisk fagbevegelse

Politisk perspektiv

EU-/EØS-rett

 • Deltakerne skal etter kurset ha tilegnet seg en større forståelse av europeisk politikk, historie og på den måten få en større innsikt i hvordan utviklingen i Europa for øvrig påvirker norske arbeidstakere.

 • Det er også viktig at deltakerne oppøver evne til kritisk tenkning, avklaring av begreper, definering og vurdering av problemer.

 • Undervisningen skal bidra til å styrke deltakernes evne til å søke etter, samle inn, bearbeide, vurdere og presentere informasjon.

 • Kurset varer i ni dager (60 timer) inkl. ekskursjoner, fordelt på forelesninger, erfaringslæring, prosjektarbeid i grupper, diskusjons- og dialogundervisning. 

 • Kurset starter med to dager på Sørmarka, deretter er det tre dager i Brussel, og tre dager i Luxembourg.

Ingen eksamen

AOF søker forbund.

Når søknad er godkjent dekkes alle kostnader i forbindelse med kurset. (Kursavgift, opphold på hotell, reisekostnader og evt. tapt arbeidsfortjeneste).

Alt etter AOFs satser.

Viken

Sørmarka Konferansehotell

Enebakkveien 625

Kontakt

Tor-Espen Stenerud

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.