AOF.no

Debrief – en nødvendighet ved kritiske hendelser

Kurs ID: 502434

Oppstart

onsdag 1. november 2023

Slutter

onsdag 1. november 2023

Tidsrom

Kl.09:00 - 12:00

Påmeldingsfrist

fredag 27. oktober 2023

Pris

1890,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Øyvind Tingstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Det å oppleve kriser, bli utsatt for aggresjon, trusler eller vold på arbeidsplassen er skremmende og kan være traumatisk. Er du eller dine kolleger uforberedt dersom en slik situasjon inntreffer, kan opplevelsen bli unødvendig voldsom.

I etterkant av kriser eller konfliktfylte og truende hendelser er tidsaspektet og oppfølging av de som er involvert og berørt av kritisk betydning. Dette for å senke spenningsnivået, fjerne ubehaget og ikke minst begrense senreaksjoner til et minimum.

Debriefing gjennomføres for raskest mulig å normalisere situasjonen og de kommende arbeidshverdager med god livskvalitet og trygghet for de berørte.

Foreleser
Håvard Nordbø har tidligere arbeidet i politiet og har mer enn 20 års erfaring fra ordenstjeneste, forebyggende arbeid og etterforskning.

Nordbø har bakgrunn som tillitsvalgt, leder og hovedverneombud. Han har utdanning innenfor risiko og krisehåndtering, kommunikasjon og forebygging.

Håvard Nordbø er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, fylke, kommune, fagforeninger og foretak både i Norge og utlandet. Han  bruker mye humor og får toppkarakterer fra våre mange fornøyde bestillere og kursdeltakere!

Kurset retter seg mot alle som jobber innenfor områder hvor en kan oppleve kriser, konflikter, vold og/eller trusler.

Det stilles ingen krav til forkunnskaper.

Kurset gjennomføres i en kombinasjon av teori, eksempler og refleksjoner over følgende hovedemner;

  • Debrief - et verktøy, ikke et mål i seg selv

  • Defuse kontra debrief - begge deler må gjennomføres

  • Lavterskel løsning - bruk av lokale interne krefter

  • Debrief - en del av HMS-planen eller tilsvarende planverk

  • Rolleavklaringer og mål med debrief - Hvem deltar på hva?

  • Hvem "eier" debrief og håndtering av informasjonen i etterkant?

  • Avklare typer av debrief - hva ønsker man å oppnå og hva har man behov for på ulike    arbeidsplasser

  • Kjøreplan og rammemål for gjennomføring av debrief

  • Oppfølging - hva gjør en etterpå?

  • Resultat og formål

-

Dette er et digitalt kurs, der du følger kurset i sanntid.
Avmeldingsfrist er 27.10.23

Det arrangeres ingen eksamen.

Kurspris pr deltaker kr 1.890,-.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Øyvind Tingstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.