AOF.no

Daglig renhold, periodisk renhold og gulvmaterialer

Kurs ID: 502809

Oppstart

tirsdag 23. mai 2023

Slutter

tirsdag 23. mai 2023

Tidsrom

Kl.08:30 - 11:30

Påmeldingsfrist

torsdag 18. mai 2023

Pris

1500,-

Timeantall

Totalt: 3

Timer med foreleser: 3

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Dette er et svært nyttig og praktisk rettet tredelt kurs for alle renholdere og renholdsledere.

Foreleser - Siriann Tvedt

Siriann har lang og bred erfaring innen renholdsyrket helt fra 1985, med ulike lederroller siden 2000. Siriann har alltid holdt seg oppdatert med sertifiseringer og kompetanse, og var i 2011-2018 leder for Fagseksjonen ved Hospitaldrift Renhold i Helse Bergen. Hun har spisskompetanse på hygiene og smitteforebygging. Hun har sitt eget firma Renhold- og Hygienekompetanse, og benyttes mye som rådgiver og foreleser. 

Renholdere med og uten fagbrev, renholdsledere.

Ingen krav til forkunnskaper.

Daglig renhold

 • Renholdsutstyr

 • Renholdsmetoder

 • Manuelt og krevende kontra moderne og effektivt

 • Hva påvirker renholdsbehovet?

 

Periodisk renhold

 • Planlegge arbeidet

 • Informere kunder/brukere

 • Krevende arbeidsoppgaver

 • Dokumentere utført arbeid


Gulvmaterialer

 • Noen av de vanligste overflatematerialene du renholder.

 • Riktig renhold og vedlikehold er avgjørende for både utseende og levetid.

 • Tåler overflaten mye eller lite væte?

 • Hvilke rengjøringsmiddel skal vi bruke?

 • Hvordan skal overflaten vedlikeholdes?

Kursdeltakeren vil få økt kompetanse innenfor fagfeltet samt nyttige verktøy de kan bruke i sitt daglige arbeid. 

Kurset arrangeres på Teams. Vi sender ut invitasjon til Teamsmøte noen dager før kurset, og kurspresentasjonen som skal gjennomgås vil ligge vedlagt.

Ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Randi Steen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.