AOF.no

Cooperative Learning for lærere på barnetrinnet

Hva er egentlig Cooperative Learning? Hvordan bruker man Cooperative Learning metoden? Og hvorfor? 
 
I et Cooperative Learning klasserom tar læreren vare på den enkelte gjennom at man blir sett og hørt. Fellesskapet er sterkt. Cooperative Learning er både en metodikk og en pedagogisk tilnærming som leder til inkludering, elevaktivitet, engasjement, sosial utvikling og læring. 
 
Dette kurset inneholder teoriene bak arbeidsmåten, forskning og konkrete eksempler på strukturene brukt i praksis. I løpet av kurset vil du få kunnskap om hvordan du som pedagog kan sette i gang med Cooperative Learning på en enkel måte. 


Preschool teacher and children using globe.

Oppstart

15.10.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

1 290,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

Preschool teacher and children using globe.

Kurset retter seg mot alle lærere på barnetrinnet.Det er ingen krav til forkunnskaper.

  • CL-tankegangen 

  • Klasseromsorganisering 

  • Lærerens rolle 

  • Innføring av strukturer i klassen 

  • Sammensetting av grupper 

  • Sosiale ferdigheter og CL-strukturer 

    Kursholder Linda Kristin Bjugn er utdannet allmennlærer med tilleggsutdanning i idrett og videreutdanning i lesing og skriving. Linda har 30 års erfaring fra grunnskolen, der hun det meste av tiden har vært kontaktlærer i småskolen. Hun har i mange år også hatt ansvaret for lesekurs for ulike elevgrupper, og er lærerspesialist i norsk med vekt på småskolen. Linda er kurset i KAGAN Cooperative Learning og dette speiler undervisningen i alle fag. 

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et digitalt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold. 
Vi tilbyr både klasseromskurs og digitale kurs. 

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere) 
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere) 
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere) 
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere) 

Det er ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Interessert i noen av disse?