AOF.no

Cooperative Learning for førsteklasselærere

Del 1: 17. september kl. 18.00–20.00.
Del 2: 19. september kl. 18.00–20.00.

Læring gjennom lek og utforskning blir vektlagt i LK-20. Hvordan kan vi tilrettelegge for lekpreget læring og et aktivt klasserom? 
 
I et Cooperative Learning klasserom er læringen preget av lek, aktivitet, inkludering, samarbeid og faglig fokus. 

Cooperative Learning er en metodikk som tar vare på den enkelte fordi alle blir sett og hørt – samtidig som fellesskap og samarbeid står sentralt.  
 
Å lære sammen med andre leder til elevaktivitet, engasjement, sosial utvikling og læring, og er derfor et godt verktøy for læreren som arbeider med de aller minste. Cooperative Learning som metode kan være med på å trygge skolestarterne i overgangen fra barnehage til skole.  
 
Dette kurset gir førsteklasselærere en introduksjon i hvordan hen kan starte opp med Cooperative Learning. 

I løpet av kurset vil du bli presentert for forskning og teoriene bak Cooperative Learning. 

Du vil dessuten få en del konkrete eksempler på Cooperative Learning brukt i praksis på første trinn. 

lese-for-barna

Oppstart

17.09.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

1 890,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

lese-for-barna

Kurset retter seg mot alle førsteklasselærere.

 Det stilles ingen krav til forkunnskaper.

  • CL-tankegangen 

  • Klasseromsorganisering 

  • Sammensetting av grupper 

  • Tilpasset opplæring 

  • Klassemiljøarbeid 

  • Sosiale ferdigheter 

  • Innføring av strukturer i klassen 

  • Tips om ulike typer oppgaver 

Kursholder Linda Kristin Bjugn er utdannet allmennlærer med tilleggsutdanning i idrett, lesing og skriving. Linda har over 30 års erfaring fra grunnskolen, der hun det meste av tiden har vært kontaktlærer i småskolen.  Linda er kurset i KAGAN Cooperative Learning og dette speiler undervisningen hennes i alle fag. Linda holder også kurs i Cooperative Learning og tidlig innsats i leseopplæringen. Linda sitt slagord er: Aktive elever er glade elever og glade elever lærer mer.

Kursdeltaker skal sitte igjen med kunnskap, som enten kan anvendes direkte inn i eget arbeid eller som tilpasses eget arbeid, etter endt kursdeltakelse.

Dette er et digitalt kurs.

Kurset går over 2 dager, 2 timer pr dag.

Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold. 
Vi tilbyr både klasseromskurs og digitale kurs. 

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere) 
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere) 
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere) 
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere) 

Det er ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Interessert i noen av disse?