AOF.no

CNC maskineringsfaget – virtuelt klasserom – Nordland

Kurs ID: 501441

Oppstart

torsdag 3. november 2022

Slutter

onsdag 24. mai 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

tirsdag 1. november 2022

Pris

25900,-

Timeantall

Totalt: 100

Timer med foreleser: 100

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til CNC-operatør.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 3 - 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

Kjerneelementer i CNC-maskineringsfaget er:

Helse, miljø og sikkerhet

Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å utføre arbeidsoppgaver i tråd med regelverket for helse, miljø og sikkerhet som gjelder i bedriften. Det handler også om bruk av egnet verneutstyr og tiltak som bidrar til sikker bruk av maskiner og utstyr.

Materialer, verktøy og metode

Kjerneelementet materialer, verktøy og metode handler om ulike materialers egenskaper og hvordan disse egenskapene påvirker produksjonen. Kjerneelementet handler også om å anvende ulike oppspenningsmetoder, verktøy, om vedlikehold av maskiner og utstyr, og om maskineringsmetoder og kunnskap om produksjonsprosesser. Videre handler det om å lese og tolke tegninger, spesifikasjoner, krav og toleranser utover generelle ISO-standarder.

Maskineringsmetoder og produksjonsprosesser

Kjerneelementet maskineringsmetoder og produksjonsprosesser handler om å planlegge, programmere, produsere og dokumentere i tråd med underlag, prosedyrer og gjeldende kvalitetssystemer. Det handler også om å kvalitetskontrollere produserte komponenter og å registrere og utføre avviksbehandling i henhold til kvalitetssystemer og tilhørende standarder. Videre handler det om å bruke og programmere CNC-styrte maskiner, roboter, selvgående prosesser og maskineringsmetoder.

Mål for opplæringen er at kursdeltakeren skal kunne:

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeidsoppgaver i samsvar med tegningsgrunnlag, kvalitetsprosedyrer og helse, miljø og sikkerhet

 • velge og bruke egnet verneutstyr tilpasset arbeidsoppdraget og følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

 • velge og bruke materialer, og gjøre rede for materialenes egenskaper og bruksområder

 • velge, klargjøre og bruke maskiner og utstyr, og utføre vedlikehold etter gjeldende prosedyrer

 • velge og bruke måleverktøy og måleutstyr tilpasset arbeidsoppdraget

 • forstå og bruke toleransesetting etter tegninger og standarder

 • programmere CNC-maskiner i tråd med tegninger og arbeidsoppgaver

 • simulere, feilsøke, justere og optimalisere CNC-program

 • spenne opp arbeidsstykket i tråd med spesifikasjoner, bearbeidingsmetoder og helse, miljø og sikkerhet

 • velge skjæreverktøy og skjæredata med hensyn til materiale og arbeidsoppgave

 • gjøre rede for hensikten med og viktigheten av å overvåke en CNC-produksjon

 • gjennomføre målinger, vurdere måleresultat og justere i tråd med toleransekrav på tegninger

 • vurdere behov for grading av deler og utføre grading

 • gjøre rede for og gjennomføre produksjonsprosesser fra emne til ferdig del

 • tolke, bruke og forklare tegningsunderlag

 • kontrollere og sikre bruk av CNC-program i tråd med bedriftens prosedyrer

 • registrere avvik og utføre avviksbehandling i tråd med bedriftens kvalitetssystemer

 • gjennomføre dimensjons- og kvalitetskontroll på produkter i tråd med tegningsunderlag

 • reflektere over sammenhengen mellom eget arbeid, bruk av ressurser og krav til lønnsomhet sett opp mot sosiale og miljømessige forhold

 • reflektere over betydningen av bærekraftig avfallshåndtering og gjennomføre kildesortering og avfallshåndtering i tråd med gjeldende regelverk

 • gjøre rede for partssamarbeidet i bedriften og reflektere over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv

Opplæringen gjennomføres i virtuelt klasserom. Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen pc/tablet. Vi benytter læringsplattformen Acampus hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis. I kurset vil din arbeidserfaring være viktig for å forstå teorien du skal gjennomgå, og vi ønsker at du deler av din erfaring i undervisningen.   

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen. 

Kurset du får hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til den teoretiske tverrfaglige eksamen.

Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din fylkeskommune og dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis vil du kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev.

Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend. Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for teori til fagbrev kurs for praksiskandidater hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10 500,-.

Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har blant annet Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter.

Virtuelt klasserom

Kontakt

AOF Arbeidsliv

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.