AOF.no

CNC- maskineringsfaget – Fagbrev – virtuelt klasserom

Kurs ID: 500754

Oppstart

tirsdag 11. oktober 2022

Slutter

tirsdag 23. mai 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

lørdag 1. oktober 2022

Pris

27400,-

Timeantall

Totalt: 120

Timer med foreleser: 120

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Innlandet

Hamar

Kontakt

Mette Kylgård

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du lang erfaring fra praksis og ønsker få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Teori til fagprøven er første steg på veien.

Dette kurset vil gå i virtuelt klasserom tirsdagskvelder fra kl 17-21. Følger sommerferie n til grunnskolen.

En CNC-operatør arbeider innenfor en rekke virksomheter som mekanisk industri, kjemisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling. Arbeidsplasser finnes i store og små bedrifter som er høyt spesialiserte for framstilling av nye produkter for mekanisk industri, og i verksteder for vedlikehold av utstyr i annen industri.

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å utdanne seg til CNC-operatør.

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om deltakeren har nærmere 5 års erfaring fra yrket. Språknivået til deltakeren anbefaler vi bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Voksne som ønsker å melde seg opp til fagprøven må dokumentere minimum 5 års relevant, godkjent praksis og bestått tverrfaglig teoretisk eksamen i faget, før fagprøven kan avlegges. Det er det fylkeskommunale Fagopplæringskontoret som godkjenner praksis.

CNC–maskineringsfaget består av to hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Produksjonsteknikk
Hovedområdet omfatter planlegging, programmering, produksjon og overvåking. Krav og spesifikasjoner inngår også. Videre omfatter det bruk av tegninger, målinger, prosedyrer og dokumentasjon. Materialvalg og valg av utstyr inngår også i hovedområdet.

Kvalitet og dokumentasjon

Hovedområdet omfatter bedriftens kvalitetssystemer og vedlikeholds- og

dokumentasjonsrutiner. Det dreier seg også om tegningslesning og bruk av toleranser.

Helse, miljø og sikkerhet inngår i hovedområdet.

https://www.udir.no/kl06/CNC3-01/Hele/Kompetansemaal/etter-vg3

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I CNC-maskineringsfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i CNC-maskineringsfaget innebærer å kommunisere med kollegaer om faglige løsninger, kvalitet, produksjonsunderlag og bruk av verktøy. Det innebærer også kommunikasjon med annet teknisk personell.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i CNC-maskineringsfaget innebærer å utarbeide rapporter knyttet til planlegging, utførelse og kontroll av arbeidet.

Å kunne lese i CNC-maskineringsfaget innebærer å forstå og bruke tegninger, prosedyrer, standarder og maskinmanualer.

Å kunne regne i CNC-maskineringsfaget innebærer å forstå toleranser og beregninger i forbindelse med programmering. Videre innebærer det å beregne produksjonskostnader.

Å kunne bruke digitale verktøy i CNC-maskineringsfaget innebærer programmering, simulering, filbehandling, behandling av verktøydata og dokumentasjon.

 

 Etter Vg3

Produksjonsteknikk

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

·  planlegge arbeidet i tråd med tegningsgrunnlag og prosedyrer

·  velge og bruke verneutstyr i tråd med arbeidsoppgave

·  velge og bruke materialer i tråd med arbeidsoppgave og gjøre rede for materialegenskapene

·  velge, klargjøre og bruke CNC-maskiner og utstyr tilpasset produksjonsoppgaven

·  velge og bruke måleverktøy til arbeidsoppgaven

·  forstå toleranser etter tegninger og standarder

·  programmere CNC-maskiner i tråd med tegningene og arbeidsoppgaven

·  simulere, feilsøke, justere og optimalisere programmer

·  spenne opp arbeidsstykke i tråd med prosedyrer og sikkerhetsrutiner

·  velge skjæreverktøy og skjæredata i samsvar med arbeidsoppgave

·  overvåke produksjon, tolke feilmeldinger og utføre feilretting

·  utføre målinger, vurdere måleresultater og justere programmer i tråd med krav på tegninger

·  vurdere behov for grading av deler og utføre grading

·  gjøre rede for produksjonsprosesser fra emne til ferdig del

Kvalitet og dokumentasjon

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne

·  tolke og forklare tegningsgrunnlag

·  sikre CNC-programmer i tråd med prosedyrer

·  registrere avvik og utføre avviksbehandling i tråd med bedriftens kvalitetssystem

·  utføre dimensjons- og kvalitetskontroll på produkter i tråd med tegninger og dokumentere gjennomført arbeidsoppdrag

·  vurdere eget arbeid i tråd med krav til effektivitet og lønnsomhet

·  utføre arbeid i tråd med gjeldende kvalitetssystem og regelverk for helse, miljø og sikkerhet

·  utføre maskinvedlikehold i tråd med prosedyrer

·  drøfte faglige løsninger og foreslå endringer 

Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Kurset avsluttes med en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker teorikravet til fagprøven. Eksamen avlegges som privatist hos Fylkeskommunen. Oppmelding til eksamen gjøres på https://privatist.inschool.visma.no/ for de fleste fylker.

Ved bestått eksamen og 5 års variert praksis fra yrket kan du avlegge den praktiske fagprøven hos din fylkeskommune.

Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend. Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for teori til fagbrev kurs for praksiskandidater hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10 500,-.

Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har blant annet Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter.

Innlandet

Hamar

Kontakt

Mette Kylgård

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.