AOF.no

Butikkøkonomi

Kurs i butikkøkonomi for deg som er ansatt og som ønsker større ansvar eller en høyrere stillingsprosent innen fag- og detaljhandelen.

shutterstock_633365168-378176-edited-2

Oppstart

14.10.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

8 000,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

shutterstock_633365168-378176-edited-2

Opplæringen retter seg mot voksne som ønsker å heve sin økonomiforståelse og tilegne seg kunnskap og kompetanse innenfor temaet på et viderekomment nivå.

Det anbefales at kursdeltaker har gjennomført kurs som omhandler grunnleggende økonomiforståelse, eventuelt har tilsvarende kompetanse fra før. AOF anbefaler et språknivå på nivå B1.

Økonomiforståelse i bedrifter
Bedriftsøkonomi handler om å kunne skaffe seg oversikt og planlegge tiltak for at en bedrift skal kunne gå med overskudd eller i balanse. Å ha forståelse for hva som kan påvirke en bedrifts økonomi og kunne analysere dette vil være nyttig for alle som jobber i bedriften eventuelt de som leder bedriften. Kurset har som mål å gi kursdeltakeren refleksjonskompetanse på økonomiske aspekter i bedriftsøkonomi.

Tematikk som inngår i kurset er:

  • hva er bedriftsøkonomi og hvordan kan samfunnets endringer påvirke en bedrifts overskudd

  • forretningsplan

  • budsjett

  • hvordan avslutte et regnskap i henhold til lover, forskrifter og regler

  • hvordan utarbeide økonomiske kalkyler for en virksomhet

  • kunne beskrive hva som påvirker bedriftsøkonomi og privat økonomi ut i fra samfunnets endringer

  • få øvelse i å sette opp en forretningsplan med et tilhørende budsjett

  • føre og avslutte et regnskap i henhold til lover, forskrifter og regler

  • analysere kapitalbehovet og utarbeide økonomiske kalkyler for en virksomhet

Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom fra egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Ingen eksamen. Kursbevis

Er du medlem av Handel og kontor, kan du søke LO utdanningsstipend for kortere kurs på inntil kr.8000 som vil dekke hele din kursavgift.

Pris for ikke medlemmer kr. 8000

Interessert i noen av disse?