AOF.no

Butikkmedarbeider i detalj- og faghandel Vg3 – Bransjeprogram – 2023

Kurs ID: 502213

Oppstart

torsdag 23. februar 2023

Slutter

torsdag 14. september 2023

Tidsrom

Kl.17:00 - 21:00

Påmeldingsfrist

torsdag 23. februar 2023

Timeantall

Totalt: 80

Timer med foreleser: 80

Undervisningsform

Virtuelt klasserom

Virtuelt klasserom

Kontakt

Tone Robberstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Har du relevant erfaring fra praksis og ønsker å få dokumentert hva du kan? Det er aldri for sent å få papirer på kompetansen din. Ett yrkesrettet kurs er et steg på veien videre.

Har du erfaring som butikkmedarbeider innen detalj- og faghandel bransjen, og ønsker å lære mer om hvordan vareflyten påvirker økonomien? Da anbefaler vi at du melder deg på dette kurset.

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for deg som har erfaring eller jobber innenfor bransjen.

Det er fortløpende opptak hvor tilhørighet til fagområdet blir prioritert. Nærmere oppstart vil de resterende plassene fylles opp i henhold til «første mann til mølla» prinsippet.

Opplæringen foregår i virtuelt klasserom en kveld i uken fra kl.17:00-21:00. Ukedag for undervisning kommer vi tilbake til når kurset starter.

  • Personer som ønsker økt kompetanse innenfor sitt fagfelt

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel om du erfaring fra yrket. Språknivået ditt bør være på B1 (CEFR) eller høyere.

Det vil bli prioritert opptak på de som har tilhørighet til bransjen.

Kurset vil fokuserer på hvordan riktig og oversiktlig vareflyt og logistikk har påvirkning på økonomi i virksomheten. Videre fokuseres det på IKT og digitale redskaper for best oversikt over varelager og hvordan riktig varelager gir positiv utslag på virksomhetens økonomi.

  • Logistikk og vareflyt

  • IKT

  • Grunnleggende bedriftsøkonomi

Etter endt opplæring skal kursdeltaker kunne:

  • bruke systemer og rutiner for bestilling og mottaks- og dokumentkontroll

  • vurdere tiltak som kan bedre omløpshastigheten på produktsortimenter

  • avdekke svinn og vurdere tiltak som kan forebygge og redusere svinn

  • bruke digitale verktøy i arbeidsutførelsen

  • ha en grunnleggende forståelse for den økonomiske flyten i bedriften og hvilke faktorer som påvirker resultatet

Virtuelt klasserom (synkron undervisning/sanntid) 

Undervisningen gjennomføres til et fast klokkeslett i et virtuelt klasserom. Det vil si at du får tilgang og logger deg på en digital læringsplattform og følger undervisningen hjemme fra din egen PC. 

Din lærer gjennomfører undervisningen på faste tider hver uke og du møter klassen din.  

Eksamen er skriftlig.  

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.

All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

 

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Kurset er gratis.

Virtuelt klasserom

Kontakt

Tone Robberstad

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.