AOF.no

Burde vi det? Profesjonsfaglig etisk kompetanse i skolen

Hvordan møter vi mangfoldet i skolen? Hvilken betydning har den vi er, for vår lærergjerning? Hvilken makt har vi som lærere, og hvordan reflekterer vi over denne makten? Hvilken rolle spiller våre følelser for vår utøvelse av læreryrket? Hva sier vi til foresatte som ønsker fritak? Kurset har som mål å løfte noen problemstillinger som lærere møter i sin yrkesutøvelse og skape refleksjon rundt løsninger og utfordringer knyttet til disse.

lese-for-barna

Oppstart

31.10.2024

Nivå

Kurs eller konferanse

Pris

1 290,–

Undervisningsform

Digital undervisning

Spørsmål før du melder deg på?

lese-for-barna

Kurset retter seg mot lærere og lærerstudenter i grunnskolen og i videregående skole.

Kurset stiller ingen krav til forkunnskaper.

I kurset løftes problemstillinger som lærere møter i sin yrkesutøvelse og det skapes refleksjon rundt løsninger og utfordringer knyttet til disse. Dette vil ta utgangspunkt i de menneskerettslige, juridiske, og etiske sidene ved det å være en skole. Kurset vil være en workshop med en stor grad interaktivitet i kursgruppen. Kurset vil ha et fokus på både individuelle problemstillinger, men også sett fra et gruppe- og system-perspektiv. I kurset vil det bli rom for å reflektere rundt situasjoner i skolehverdagen som vi ofte ikke har tid til å reflektere over i gjerningsøyeblikket. Dette innebærer også refleksjoner rundt hvem vi er som lærere og hvordan det påvirker hvordan vi møter elever og foresatte.


Kursholder Christian Lomsdalen
er stipendiat ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen, og er i tillegg tilknyttet lektorutdanningene. Ved siden av forskningen så underviser han i religionsdidaktikk på både lektorutdanningene og PPU.

I november 2023 kom han med boken Burde vi det? Profesjonsfaglig etisk kompetanse i skolen på Fagbokforlaget. Kurset har bakgrunn i denne boken.
Her kan du lese bokanmeldelsen.

Lomsdalen har bakgrunn med 11 år som underviser i skolen, primært sett i videregående skole. Med en variert samfunnsvitenskapelig og humanistisk fagbakgrunn med bachelorgrader i statsvitenskap (NTNU, 2009), religionsvitenskap (UiB, 2017), og historie (UiB, 2021). I tillegg kommer Mastergrader i freds- og konfliktstransformasjon (UiT, 2012) og religionsvitenskap/religionsdidaktikk (UiB, 2019). Videre er han lærerutdannet med PPU (UiB, 2013), og videreutdanninger i undervisning om kontroversielle tema (UiB, 2019) og seksualitetsundervisning (HiOA, 2017; INN, 2021).

  • Juridiske, menneskerettslige, og etiske rammer for skolevirksomheten.

  • Refleksjon rundt håndteringen av ulike situasjoner i skolehverdagen.

Dette er et digitalt kurs. Etter påmelding får du en kursbekreftelse på e-post.
1–2 dager før kursstart mottar du møtelenken i Teams.

Dette kurset kan også bestilles lokalt, med mulighet for tilpasninger av omfang og innhold. 
Vi tilbyr både klasseromskurs og digitale kurs. 

2 timer: fra kr 16 900 (inntil 50 deltakere) 
3 timer: fra kr 19 900 (inntil 50 deltakere) 
4 timer: fra kr 22 900 (inntil 50 deltakere) 
6 timer: fra kr 26 900 (inntil 50 deltakere) 

Det er ingen eksamen eller avsluttende prøve.

Kurset finansieres privat eller gjennom arbeidsgiver.

Interessert i noen av disse?