AOF.no

Bro- og traverskran

Kurs ID: 502722

Oppstart

mandag 20. mars 2023

Slutter

onsdag 29. mars 2023

Tidsrom

Kl.08:30 - 16:30

Påmeldingsfrist

mandag 20. februar 2023

Pris

10400,-

Timeantall

Totalt: 64

Timer med foreleser: 64

Undervisningsform

Klasserom

Vestfold og Telemark

SKIEN

Bølevegen 152

Kontakt

Monica Hegglid Berthelsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Riktig bruk av traverskraner har stor betydning for sikkerheten for kranfører og annet personell som deltar i løfteoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på kranfører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Opplæringen gir bro- og traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av denne type kraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner kan unngås. Når kandidaten har bestått teoretisk prøve samt avsluttende praktisk kjøreprøve på bro- og traverskran, vil dette være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av G4 Bro- og traverskraner.

Alle som skal kunne kjøre bro- og traverskran på sikkert og lovlig vis.
Dersom deltaker kan dokumentere gjennomført og bestått modul 1.1. og 2.3 (G11) vil man kunne fritas fra disse modulene.

Ingen forkunnskaper. Språknivå: Kursdeltaker bør beherske norsk (skriftlig og muntlig) tilsvarende nivå A2.

Følger offentlig godkjente studieplaner fra Arbeidstilsynet:
https://sert555.no/kriterier/default.cfm
Timetall kan variere ut fra forkunnskaper og praksisegenskaper.

https://sert555.no/kriterier/default.cfm

Hovedmål
Målsettingen med opplæringen er at deltakeren tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av bro- og traverskran.

Delmål
Deltakeren skal etter endt opplæring:

 • Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av traverskraner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.

 • Kunne forklare hvordan de vanligste typer traverskraner er konstruert og montert.

 • Kunne forklare grunnprinsippene for kranas elektriske anlegg, og hvordan det elektriske anlegget skal vedlikeholdes.

 • Kunne forklare riktig og sikker betjening, samt kjenne til faremomenter ved tablå- og radiostyrte traverskraner.

 • Kunne forklare funksjon og virkemåte for sikkerhetsbryter som er montert på traverskraner.

 • Kunne forklare funksjon og virkemåte antikollisjonssystemer for traverskraner.

 • Kunne redegjøre for hvilke belastninger traverskraner er konstruert for.

 • Kunne redegjøre for spesielle sikkerhetsregler før-, under og etter bruk av bro- og traverskraner.

 • Kunne forklare viktige kontroll og vedlikeholdspunkter for traverskraner.

 • Kjenne til hvilke forholdsregler som må tas i forbindelse med vedlikehold og kontroll av kraner mht. strømfremføringer.

 • Kunne redegjøre for regler vedr. kontroll av bro- og traverskraner, hvordan dette prinsipielt gjøres, og hvilken dokumentasjon som skal forefinnes før kraner tas i bruk.

 • Kjenne til hvilke lover, forskrifter og standarder som gjelder vedr. konstruksjon, montering og bruk av traverskraner.


Etter gjennomført teoretisk og praktisk opplæring skal deltakeren gjennomføre en praktisk prøve, for å vise at vedkommende har tilegnet seg tilstrekkelige kjøreferdigheter til selvstendig å kunne gjennomføre varierte løfteoppdrag med Bro- og traverskraner, på en sikker måte.

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med instruktør samt praksis med instruktør fra AOF eller fadder.

AOF er spesialister på opplæring spesielt organisert for voksne. Som utdanningsaktør skal AOF være unike når det gjelder å tilby meningsfull og relevant opplæring. Med sine tette relasjoner til samfunn og arbeidsliv skal AOF tilby en opplæring som tilfredsstiller voksnes krav til relevans og anvendbarhet, samtidig som læringen tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Det man tilegner seg av læring gjennom AOF den ene dagen skal kunne anvendes på jobb den neste dagen!

Det er 3 prøver på kurset som man må bestå for å kunne gjennomføre den praktiske delen. Prøve på modul 1.1, 2.3 og 2.7. I tillegg kommer en praktisk test i form av oppkjøring. På dette kurset vil man oppnå G11 som sertifisert opplæring.

 

Kurset finansieres ikke av Lånekassen.

Vestfold og Telemark

SKIEN

Bølevegen 152

Kontakt

Monica Hegglid Berthelsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.