AOF.no

Bro- og traverskran

Kurs-id: 505323

Oppstart

mandag 6. mai 2024

Slutter

torsdag 16. mai 2024

Tidsrom

Kl. 08.30–18.30

Påmeldingsfrist

mandag 29. april 2024

Pris

10 400,–

Timeantall

Totalt: 64

Timer med foreleser: 64

Nivå

Kurs eller konferanse

Undervisningsform

Klasserom

Telemark

AOF Skien

Bølevegen 152

Kontakt

Monica Hegglid Berthelsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.

Informasjon

Er du kranfører eller annet personell som deltar i løfteoperasjoner? 

Riktig bruk av traverskraner har stor betydning for sikkerheten på arbeidsplassen. 

Opplæringen gir bro- og traverskranførere en god grunnopplæring i sikker bruk av denne typen kraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner kan unngås.  

Når teoretisk prøve og avsluttende praktisk oppkjøring på bro- og traverskran er bestått, vil dette være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av G4 bro- og traverskraner. 

Opplæringen retter seg mot alle som skal kjøre bro- og traverskran på sikkert og lovlig vis. 

Dersom deltaker kan dokumentere gjennomført og bestått modul 1.1. og 2.3 (G11) vil man kunne fritas fra disse modulene. 

Det er ingen krav til forkunnskaper 

Følger offentlig godkjente opplæringsplaner fra Arbeidstilsynet.
Timetall kan variere ut fra forkunnskaper og praksisegenskaper.

Se arbeidstilsynets opplæringsplaner

Hovedmål
Målsettingen med opplæringen er at deltakeren tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av bro- og traverskran.

Delmål
Deltakeren skal etter endt opplæring:

 • redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av traverskraner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges

 • forklare hvordan de vanligste typer traverskraner er konstruert og montert

 • forklare grunnprinsippene for kranas elektriske anlegg, og hvordan det elektriske anlegget skal vedlikeholdes

 • forklare riktig og sikker betjening, samt kjenne til faremomenter ved tablå- og radiostyrte traverskraner

 • forklare funksjon og virkemåte for sikkerhetsbryter som er montert på traverskraner

 • forklare funksjon og virkemåte antikollisjonssystemer for traverskraner

 • redegjøre for hvilke belastninger traverskraner er konstruert for

 • redegjøre for spesielle sikkerhetsregler før-, under og etter bruk av bro- og traverskraner

 • forklare viktige kontroll og vedlikeholdspunkter for traverskraner

 • kjenne til hvilke forholdsregler som må tas i forbindelse med vedlikehold og kontroll av kraner mht. strømfremføringer

 • kunne redegjøre for regler vedr. kontroll av bro- og traverskraner, hvordan dette prinsipielt gjøres, og hvilken dokumentasjon som skal forefinnes før kraner tas i bruk

 • kjenne til hvilke lover, forskrifter og standarder som gjelder vedr. konstruksjon, montering og bruk av traverskraner


Etter gjennomført teoretisk og praktisk opplæring skal deltakeren gjennomføre en praktisk prøve, for å vise at vedkommende har tilegnet seg tilstrekkelige kjøreferdigheter til selvstendig å kunne gjennomføre varierte løfteoppdrag med bro- og traverskraner, på en sikker måte.

Undervisningen gjennomføres i vanlig klasserom med instruktør, og praksis med instruktør fra AOF eller fadder.

Kurset har tre prøver, modul 1.1 og 2.3 og 2.7. Alle tre må være bestått, før den den praktiske delen kan gjennomføres. 

I tillegg kommer en praktisk test i form av oppkjøring. 

Kurset finansieres ikke av Lånekassen. 

Telemark

AOF Skien

Bølevegen 152

Kontakt

Monica Hegglid Berthelsen

Telefon

I henhold til GDPR, må du opprette en egen «Min side» første gang du melder deg opp til kurs. Om du opplever problemer med dette, kontakt oss her.